Регулиране на наситеността

 
Можете да регулирате наситеността на сканирания документ, ако текстът или изображенията в оригинала са прекалено светли или тъмни.
Записване на данни в USB памет
<Сканиране> <USB памет> <Плътност> Регулирайте наситеността <Приложи>
Изпращане на данни по имейл/I-факс или записване на данни в сървъра
<Сканиране>  Посочете дестинации в <Имейл>/<I-факс>/<Файл>  Изберете <Плътност> в раздела <Настройки за изпращане>  регулирайте наситеността <Приложи>
60R7-05Y