Регулиране на резкостта при сканиране (Рязкост)

 
Можете да регулирате резкостта на изображението. Увеличете резкостта, за да направите текста и линиите по-резки, или намалете резкостта, за да подобрите изгледа на снимки от списание.
Записване на данни в USB памет
<Сканиране> <USB памет> <Рязкост> Регулирайте резкостта <Приложи>
Изпращане на данни по имейл/I-факс или записване на данни в сървъра
<Сканиране>  Посочете дестинации в <Имейл>/<I-факс>/<Файл>  Изберете <Рязкост> в раздела <Настройки за изпращане>  Регулирайте резкостта <Приложи>
Пример: Ако искате да повишите резкостта на текст и линии, написани с молив
 
Пример: Ако искате да подобрите изгледа на снимки от списание
60R7-060