Настройване на датата/часа

Настройте дата и часа на устройството. Датата и часът се използват като справка за функциите, указващи време, поради което трябва да бъдат настроени вярно.

Настройване на часова зона

Ако промените настройката за часова зона, стойностите, зададени в <Настройки за текущи дата/час>, също ще се променят по съответния начин.
1
Изберете <Меню> в екрана Начало. Екран Начало
2
Изберете <Предпочитания> <Настройки за таймер/енергия> <Настройки за дата/час> <Часова зона>.
3
Изберете часовата зона.
Какво означава UTC?
Координираното универсално време (UTC) е основен времеви стандарт, чрез който светът настройва часовниците си. Съществуват часови разминавания в зависимост от държавата или региона, където се използва устройството. За интернет комуникациите е необходима правилна настройка на часовата зона според UTC.

Настройване на текущите дата и час

1
Изберете <Меню> в екрана Начало. Екран Начало
2
Изберете <Предпочитания> <Настройки за таймер/енергия>  <Настройки за текущи дата/час>.
3
Въведете датата и часа.
Докоснете полето за въвеждане и въведете датата и часа.
4
Изберете <Приложи>.
Задайте <Часова зона>, преди да настроите текущите дата и час. Ако промените настройката за <Часова зона> по-късно, текущите дата и час също ще се променят по съответния начин.
Форматите за показване на датата и часа могат да бъдат променени съответно.
<Формат на дата>
<Формат на времето>

Задаване на лятно часово време

Ако лятното часово време е активирано, задайте дати, от която и до която лятното часово време е в сила.
1
Изберете <Меню> в екрана Начало. Екран Начало
2
Изберете <Предпочитания> <Настройки за таймер/енергия> <Настройки за дата/час> <Н-ки за лятно часово време>.
3
Изберете <Изкл.> или <Вкл.> в <Лятно часово време>.
Ако изберете <Вкл.>, задайте <Начална дата> и <Крайна дата>, след което задайте месец и ден за всеки елемент. За да зададете деня, посочете "кой ден от всяка седмица".
4
Изберете <Приложи>.
60R7-005