Задаване на IP адреси

За да свържете устройството към мрежа, е необходим уникален IP адрес. Достъпни са две версии на IP адреси: IPv4 и IPv6. Задайте тези настройки в зависимост от мрежовата среда. За да използвате IPv6 адреси, е необходимо правилно да конфигурирате настройките на IPv4 адреса.
 
60R7-00J