Свързване към кабелна LAN мрежа

Свържете устройството към компютър през маршрутизатор. Използвайте LAN кабел за свързване на устройството към маршрутизатора.
1
Свържете LAN кабел.
Свържете устройството към маршрутизатор чрез LAN кабел.
Вкарайте конектора в порта, докато се фиксира.
2
Изчакайте няколко минути.
IP адресът се задава автоматично.
Можете да зададете IP адреса ръчно. Задаване на IP адреси
60R7-008