Конфигуриране на настройките за сканиране

За да изпращате сканирани оригинали директно по имейл или I-факс или да ги записвате в споделени папки или на FTP сървър, трябва да конфигурирате мрежата. Send Function Setting Tool (Инструмент за настройка на функцията за изпращане) – включеното в устройството приложение – ще ви помогне да извършите необходимата настройка. Задайте необходимата конфигурация в зависимост от целта ви и мрежовата среда.
Записване на компютър
Сканиране към имейл или I-факс
Сканиране към споделени папки
Записване на FTP сървър
60R7-01J