Процедура за настройване на изпращане на имейл/изпращане и получаване на I-факс

Преди да конфигурирате устройството за сканиране към имейл, проверете посочените по-долу настройки.
 
 
Уверете се, че устройството и компютърът са свързани правилно.
 
 
Уверете се, че разполагате със следната информация:
IP адрес на устройството. Преглед на мрежовите настройки
Имейл адрес, който ще бъде запаметен като дестинация.
Информация за имейл сървъра, включително име на SMTP сървъра, номера на портове, дали е необходима автентикация и съответно потребителското име и паролата за автентикация.
За повече информация относно настройките на имейл сървъра се свържете с интернет доставчика или мрежовия си администратор.
 
 
Уверете се, че компютърът отговаря на изискванията към системата на Send Function Setting Tool (Инструмент за настройка на функцията за изпращане) (изпращане на имейл).
Изисквания към системата на Send Function Setting Tool (Инструмент за настройка на функцията за изпращане) Системна среда
Също така се уверете, че <Използване на HTTP> и <Използване на отдалечен П.и.> са зададени на <Вкл.>.
Забраняване на HTTP комуникацията
Забрана на Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
 
 
Задайте настройките на устройството.
Конфигуриране на основните настройки за имейл Конфигуриране на основните настройки за имейл
Конфигуриране на настройките за получаване на I-факс Конфигуриране на настройките за имейл/I-факс комуникация
Конфигуриране на подробните настройки за имейл/I-факс комуникация (удостоверяване, шифроване и т.н.) Конфигуриране на настройките за имейл/I-факс комуникация
60R7-01L