Khởi động lại máy

Tùy thuộc vào các mục cài đặt đã được thay đổi, bạn có thể khiến các thay đổi có hiệu quả bằng cách khởi động lại máy. Phần này mô tả cách khởi động lại máy.

Khởi Động Lại Máy bằng một Thao Tác trên Bộ Phận Chính

1
Nhấn công tắc nguồn.
Máy có thể sẽ mất một khoảng thời gian cho đến khi tắt hoàn toàn.
Khi máy tắt, màn hình hoặc phím Tiết Kiệm Năng Lượng của bảng thao tác sẽ tắt.
2
Chờ ít nhất 10 giây sau khi tắt máy, sau đó nhấn công tắc nguồn lại lần nữa.
Máy sẽ khởi động.

Khởi Động Lại Máy bằng Thao Tác Từ Xa

1
Khởi động UI Từ Xa và đăng nhập vào Chế Độ Người Quản Lý Hệ Thống. Khởi động UI Từ Xa
2
Nhấp vào [Settings/Registration] trên trang Cổng thông tin. Màn Hình UI Từ Xa
3
Nhấp vào [Restart Device] trong trình đơn ở bên trái của màn hình.
4
Kiểm tra [Device Status] để đảm bảo rằng không có chức năng nào đang được xử lý, và nhấp vào [Execute].
5
Nhấp vào [OK].
Quá trình khởi động lại bắt đầu. Truyền thông vẫn bị ngắt kết nối cho đến khi bộ phận chính khởi động lại.
649X-023