Điều khiển máy

Để giảm bớt những rủi ro khác nhau liên quan đến việc sử dụng máy này, ví dụ như rò rỉ thông tin cá nhân hoặc sử dụng trái phép bởi bên thứ ba, cần có các biện pháp bảo mật hiệu quả và liên tục. Quản trị viên nên quản lý các cài đặt quan trọng, chẳng hạn như quyền truy cập và các cài đặt bảo mật, để đảm bảo rằng máy được sử dụng một cách an toàn.

Cấu hình cho Hệ thống Quản lý Cơ bản

Sẵn sàng cho Rủi ro từ Sơ suất hoặc Sử dụng sai

Đảm Bảo Quản Lý Hiệu Quả

Quản lý Cài Đặt và Cấu Hình Hệ Thống

649X-041