Tillgängligt papper

De papperstyper som kan användas med denna maskin framgår av nedanstående tabell.
För tillgängligt papper med alternativ bifogade, se specifikationerna för respektive alternativ.
Kontrollera också försiktighetsåtgärder angående pappersanvändning.

Pappersformat som kan användas

Pappersformat
Papperskälla (standard)
Papperskälla (tillbehör)
Papperslåda 1
Papperslåda 2
Universalfack
Cassette Feeding Unit-AM
High Capacity Cassette Feeding Unit-A
Paper Deck Unit-F
A4
A4R
-
-
-
A3
-
-
-
A5
-
-
-
-
A5R
-
-
B4
-
-
-
B5
-
B5R
-
-
-
305 x 457 mm
-
-
-
320 x 450 mm
( SRA3)
-
-
-
-
-
16K
-
-
16KR
-
-
-
8K
-
-
-
LTR
LTRR
-
-
-
LGL
-
-
-
11 x 17
-
-
-
STMT
-
-
-
-
-
STMTR
-
-
EXEC
-
-
Fritt format
(98,0 mm x 139,7 mm till 320,0 mm x 457,2 mm)
-
-
-
-
-
Eget format
(98,0 mm x 139,7 mm till 320,0 mm x 457,2 mm)
*1
*2
*2
-
-
No.10 (COM10)
-
-
-
ISO-C5
-
-
-
DL
-
-
-
Monarch
-
-
-
-
Nagagata 3
-
-
-
Yougatanaga 3
-
-
-
Kakugata 2
-
-
-
-
*1 Du kan använda egna storlekar från 98 mm x 148 mm till 297 mm x 215,9 mm.
*2 Du kan använda egna storlekar från 98 mm x 182 mm till 304,8 mm x 457,2 mm.
Pappersformat som kan hanteras av maskinen
"Vertikal" sida och "horisontell" sida på papperet

Papperstyper som kan användas

Klorfritt papper kan användas med den här enheten.
Papperstyp
Ytvikt
Papperskälla (standard)
Papperskälla (tillbehör)
Papperslåda 1
Papperslåda 2
Universalfack
Cassette Feeding Unit-AM
High Capacity Cassette Feeding Unit-A
Paper Deck Unit-F
Tunt 2
52 till 59 g/m2
Tunt 1
60 till 63 g/m2
Normalt 1
64 till 75 g/m2
Normalt 2
76 till 90 g/m2
Normalt 3
91 till 105 g/m2
Tjockt 1
106 till 128 g/m2
Tjockt 2
129 till 150 g/m2
Tjockt 3
151 till 163 g/m2
Tjockt 4
164 till 180 g/m2
Tjockt 5
181 till 220 g/m2
Tjockt 6
221 till 256 g/m2
Tjockt 7
257 till 300 g/m2
-
-
-
-
-
Återvunnet 1 *1
64 till 75 g/m2
Återvunnet 2 *1
76 till 90 g/m2
Återvunnet 3 *1
91 till 105 g/m2
Hålslaget
64 till 81 g/m2
OH-film *2
121 till 220 g/m2
-
-
Etiketter
118 till 185 g/m2
-
-
-
-
-
Flik 1 *2
91 till 105 g/m2
-
-
-
-
Flik 2 *2
106 till 128 g/m2
-
-
-
-
Flik 3 *2
129 till 150 g/m2
-
-
-
-
Flik 4 *2
151 till 220 g/m2
-
-
-
-
Färg
64 till 81 g/m2
Brevpapper
106 till 163 g/m2
Arkivpapper *3
82 till 99 g/m2
Washi
(JPN-papper) *4
93 till 93 g/m2
-
-
-
-
-
Kalkering *4*5
64 till 81 g/m2
-
-
-
-
-
1-sidigt bestruket 1 *4
106 till 163 g/m2
-
-
-
-
-
1-sidigt bestruket 2 *4
164 till 220 g/m2
-
-
-
-
-
1-sidigt bestruket 3 *4
221 till 256 g/m2
-
-
-
-
-
2-sidigt bestruket 1 *4
106 till 163 g/m2
-
-
-
-
-
2-sidigt bestruket 2 *4
164 till 220 g/m2
-
-
-
-
-
2-sidigt bestruket 3 *4
221 till 256 g/m2
-
-
-
-
-
Kuvert
75 till 105 g/m2
-
-
-
Brevkort
164 till 220 g/m2
-
-
-
-
-
*1 Du kan använda 100 % återvunnet papper.
*2 Du kan använda papper med formatet A4 eller LTR.
*3 Den här typen av papper kan registreras när LTR-, LTRR- eller EXEC-papper har fyllts på i en papperskälla.
*4 När du fyller på den här papperstypen i universalfacket, bör du bara fylla på ett ark i taget.
*5 Vissa typer av kalkerpapper kan inte användas.

Papper tillgängligt för 2-sidig kopiering/utskrift

När du gör tvåsidig kopiering eller tvåsidig utskrift, använd papper som uppfyller följande krav.
Pappersformat:
305 mm x 457 mm, A3, A4, A4R, A5R och Eget format (139,7 mm x 182 mm till 304,8 mm x 457,2 mm)
Papperstyp:
Tunt 1 till Tunt 2, Normalt 1 till Normalt 3, Tjockt 1 till Tjockt 5, Färg, Återvunnet 1 till Återvunnet 3, Hålslaget, Arkivpapper och Brevpapper
Ytvikt:
52 g/m2 till 220 g/m2
Om du använder annat papper, använd då <Sida 2 av 2-sidig sida> för kopia/utskrift på baksidan av ett utskrivet papper.

Papper är inte tillgängligt för efterbehandling

Efterbehandling är inte tillgänglig när du kopierar eller skriver ut med 320 x 450 mm (SRA3), A5R, STMT, STMTR, papper i anpassad storlek, OH-film, kalkerpapper, etiketter, kuvert eller flikpapper.

Använda tjockt papper för häften

Om du använder Tjockt 6-papper för ett omslag för <Häfte>, kan du kopiera eller skriva ut på <Omslag fram> och <Omslag bak>.

Papper tillgängligt när du använder dokumentscanningslås

Använd inte följande papper om du använder dokumentscanningslås. Detta kan förhindra att scanningslåsinformationen och spårningsinformationen bäddas in korrekt.
Pappersformat: Papper mindre än STMT/A5 och eget format
Papperstyp: Tunt, OH-film, kalkerpapper och färg

Föreskrifter för papper

Använd inte följande papperstyper
Om du gör det kan pappersstopp eller andra utskriftsproblem uppstå.
Skrynkliga eller vikta papper
Böjda eller rullade papper
Trasiga papper
Fuktigt papper
Mycket tunt papper
Tunt stråpapper
Papper utskrivna med en termoskrivare
Baksidan av papper som skrivits ut med termotransferskrivare
Papper med mycket struktur
Glättat papper
När du använder papper
Använd bara papper som är helt acklimatiserat till den miljö där maskinen är installerad. Om du använder papper som har förvarats i annan temperatur eller luftfuktighet kan detta resultera i pappersstopp eller dålig utskriftskvalitet.
Pappershantering och förvaring
Vi rekommenderar att du använder papperet omedelbart efter att förpackningen har öppnats. Lägg tillbaka det återstående papperet i originalförpackningen och förvara den plant.
Förvara papperet i originalförpackningen så att det skyddas mot fukt och torka.
Förvara inte papperet så att det böjs eller viks.
Förvara inte papperet lodrätt och ha inte för mycket papper i bunten.
Förvara inte papperet i direkt solljus eller på en plats som har hög luftfuktighet, som är onormalt torr eller som har drastiska förändringar i temperatur och luftfuktighet.
Skriva ut på papper som är fuktigt
Det kan komma ånga från enhetens utmatningsområde och vattendroppar kan uppstå runt utmatningsområdet. Detta är inte onormalt utan kan inträffa när värme genereras från fixeringsenheten vilken orsakar att fukt i papperet avges (risken för detta är störst vid låga rumstemperaturer).

Förvara papper som skrivits ut med maskinen

6R9K-0WH