Baksida

Ytterligare uttag för telefonsladd (LINJE 2)

Använd den här porten för att ansluta Super G3 2nd Line-faxkort till maskinen. Systemalternativ

Uttag för telefonsladd (LINJE 1)

Anslut en telefonsladd när du ansluter enheten till en telefonlinje.
6R9K-01L