Begränsa användning av Snabbmeny

Du kan ange begränsningar vid användning av personliga knappar och delade knappar. Du kan också ange om personliga knappar och delade knappar ska visas först när du visar Snabbmeny. Logga in på maskinen
1
Tryck på för att visa Snabbmeny och tryck sedan på .
2
Tryck på <Begränsa användning av snabbmeny>.
När skärmbilden för inloggning visas, loggar du in som administratör.
3
Ange nödvändiga inställningar och tryck på <OK>.
<Registrera delade knappar>
Om du har satt den till <På> kan alla användare registrera/redigera delade knappar. Om du har ställt in den på <Av> kan dessa åtgärder bara utföras om användaren är inloggad som administratör.
<Använd personlig knapp>
Om du har satt den till <På> kan användare som loggat in på maskinen använda personliga knappar. Om du har satt den till <Av> kan personliga knappar inte användas.
Om du inte använder anpassningsfunktionen, ställer du in <Använd personlig knapp> och <Aktivera användning av personliga inställningar> (<Aktivera användning av personliga inställningar>) på <Av>.
<Standarddisplaybild för autentisering>
Du kan välja om personliga knappar och delade knappar ska visas först efter att en inloggad användare visar snabbmenyn när båda typerna av knappar är tillgängliga.
<Återgå till snabbmeny när jobbet slutförts>
Om du ställer in det på <På> visas snabbmenyn när jobbet utförts. Om du ställer in det på <Av> visas den funktion igen som använts före utförandet av jobbet.
6R9K-035