Använda Snabbmeny

Förutom att hämta inställningar från Huvudmeny och skärmbilder med grundläggande funktioner för varje funktion, kan du hämta inställningar från Snabbmeny, som visas när du trycker på . Snabbmeny består av knappar som gör att du kan registrera en kombination av inställningar för en funktion i en knapp. Om du t.ex. vill scanna 2-sidiga original, konvertera dem till en kompakt PDF-fil och skicka via e-post, kan du registrera dessa steg i en knapp för snabb och effektiv användning. Snabbmeny-knappar kan konfigureras antingen som personliga knappar, som skapas och används av respektive inloggad användare, eller som delade knappar, som kan delas av alla användare.
6R9K-032