Skicka fax manuellt (Manuell sändning)

Du kan skicka faxdokument manuellt efter att ha kontrollerat att mottagaren är redo att ta emot fax.
Om du har flera linjer kan du bara använda linje 1 (standardlinjen) för manuell sändning.
För att skicka faxdokument manuellt genom att trycka på <Luren på>, ställ in <Använd ACCESS MANAGEMENT SYSTEM> på <Av>. Om den är inställd på <På> går det kanske inte att skicka dokument.Använda ACCESS MANAGEMENT SYSTEM
Om kontrollkortet tas bort när ett samtal pågår kan linjen kopplas från om du trycker på <Luren på> med Copy Card Reader monterad.
1
Placera originalet. Placera original
När du vill skicka flera sidor, placera originalen i dokumentmataren. Om du placerar originalet på originalglaset kan du endast skicka en sida i taget.
2
Tryck på <Fax>. Skärmbilden <Huvudmeny>
3
Tryck på <Luren på> på skärmbilden med grundläggande faxfunktioner. Skärmbilden med grundläggande faxfunktioner
4
Ange mottagarens telefonnummer.
5
Kontrollera att du hör mottagarens röst eller sändtonen (en signal med hög tonhöjd).
6
Tryck på  (Start).
Originalen scannas och sändning startar.
Manuell sändning är inte tillgänglig i följande situationer
Någon av följande scanningsinställningar har angetts: <2-sidigt original>/<Olika original format>/<Radera kant>/<Bygg jobb>/<Tidsbestämd sändning>/<Slutfördstämpel>
<Begränsa funktioner> är inställt på <Av> för någon funktion när läget Avdelnings-ID har aktiverats på maskinen. Konfigurera inställningar för hantering av avdelnings-ID
För att ange scanningsformat för original
Scanningsformatet för original som placerats i dokumentmataren anges automatiskt. Om du vill ange formatet själv, använd originalglaset.
6R9K-06F