Använda fjärrfax

Även om din flerfunktionsskrivare saknar faxfunktion, kan du använda den för att skicka och ta emot fax via en annan flerfunktionsskrivare med faxfunktion, förutsatt att båda skrivarna finns i samma nätverk. I en sådan situation kan skrivaren med faxfunktion och skrivaren utan faxfunktion anslutas till en serverdator respektive en klientdator. Sådan delning av faxfunktioner och kommunikationslinjer minskar introduktionskostnaderna men ger ändå effektiv användning av faxfunktionerna.
* Endast tillgängligt för imageRUNNER ADVANCE-serien
Innan du använder fjärrfax
Du måste ange inställningarna i förväg, så att maskinen kan användas som server eller klient.
Inställningar för serverdatorer <Skicka>
Inställningar för klientdatorer <Skicka>
För att använda den här funktionen
Du måste installera ett tillval i förväg. Systemalternativ
Skicka ett fax
Du kan skicka ett fax från en klientdator på samma sätt som när du skickar ett vanligt fax. Grundläggande åtgärder för att skicka fax
Följande inställningar krävs för att använda adressboken hos en serverdator.
Inställningar för serverdatorer  <Gör fjärradressbok öppen>
Inställningar för klientdatorer <Hämta fjärradressbok>
Ta emot ett fax
Fax som emot på serverdatorn konverteras till I-fax och vidarebefordras till en klientdator. Serverdatorns inställningar måste konfigureras för att vidarebefordra I-fax till en klientdator, och klientdatorn måste konfigureras för att ta emot I-fax.
Inställningar för serverdatorer <Inst. för vidarebefordring>
Inställningar för klientdatorer Ställa in E-post/I-fax-kommunikation
När skärmen för inmatning av avdelnings-ID och lösenord visas, anger du det ID och det lösenord som har registrerats på serverdatorn.
Avsändarinformation för en fax som skickas från klientdatorn skrivs ut enligt inställningen på serverdatorn. <Eget sändar-ID>
6R9K-078