Inbäddning av information som begränsar kopiering (Tvingat dokumentscanningslås)

Administratören kan begränsa kopiering av dokument genom att tvinga fram inbäddning av scanningslåsinformation i dokument när de skrivs ut eller kopieras. Spårningsinformation kan också bäddas in, så att du kan analysera vem, när och vilken maskin som användes för att skriva ut dokumentet. Denna information bäddas in i TL-koden eller QR-koden i dokument. Ett systemtillval krävs för att använda den här funktionen. Systemalternativ
I läget Dokumentscanningslås garanteras inte begränsning av obehörig kopiering. Det kan hända att du inte kan begränsa obehörig kopiering eller analysera spårningsinformation, beroende på kombinationen av inställningar och utskrift av dokument med en bild på hela sidan.
Observera att Canon inte är ansvarigt för någon form av skador som orsakas av användningen av arbetssättet Dokumentscanningslås eller oförmåga att använda det. <Inst. för TL-kod för dokumentscanningslås>

TL-kod och QR-kod

TL-koden eller QR-koden används för att bädda in scanningslåsinformation och spårningsinformation. TL-kod och QR-kod skiljer sig från varandra när det gäller inbäddning, begränsningsvillkor och spårningsinformation. Välj den kod som passar den typ av flerfunktionsskrivare som används och ditt system. Observera att det inte går att använda både TL-kod och QR-kod samtidigt.
TL-kod
TL-kod bäddar in scanningslåsinformation med punkter som skrivs ut i hela bakgrunden av dokumentet. Detta gör att information kan bevaras även om en del av det utmatade papperet saknas. Observera att kopiering endast kan begränsas på Canon flerfunktionsskrivare med stöd för funktionen dokumentscanningslås. Använda TL-kod för att begränsa kopiering
Original
Utskrift (med TL-kod)
Förhindra kopiering/
bädda in spårningsinformation
Om spårningsinformation ingår i TL-koden, kan du analysera spårningsinformation för att kontrollera data inbäddad i TL-kod, t.ex. datum, användarnamn och enhetsnamn.
Du kan också bara bädda in spårningsinformation utan att begränsa kopiering.
QR-kod
Du kan bädda in scanningslåsinformation i QR-kod som skrivs ut direkt på dokumentet. Kopiering kan begränsas på enheter som tillverkats av Canon och andra företag, om de har stöd för funktionen dokumentscanningslås med QR-kod. Använda QR-kod för att begränsa kopiering
Original
Utskrift (med QR-kod)
Förhindra kopiering/
bädda in spårningsinformation
När du använder QR-kod för att bädda in scanningslåsinformation, bäddas automatiskt spårningsinformation också in. Du kan analysera spårningsinformation för att kontrollera data inbäddad i QR-koden, t.ex. datum, användarnamn och enhetsnamn. Dessutom uppdateras spårningsinformationen varje gång dokumentet kopieras, vilket gör att du kan analysera informationen för den senaste kopieringen.
Du kan också bara bädda in spårningsinformation utan att förhindra kopiering.

Välja kod du vill använda

Du kan inte använda både TL-kod och QR-kod samtidigt. Välj den kod du vill använda.
 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Gemensamma>  <Driftsinställningar för dokumentscanningslås>  <Använd dokumentscanningslås>  Välj <Använd TL-kod> eller <Använd QR-kod>  <OK>  (Inställningar/Registrering)  (Inställningar/Registrering)  <Tillämpa inst.ändr.>  <Ja>
Du kan även ställa in dokumentscanningslås när du skriver ut från skrivardrivrutinen. <Drivrutinens vattenstämpel/dokumentscanningslås>
6R9K-0EF