Göra e-postinställningar

Du kan ange ämne, text, svarsadress och prioritet för att skicka dokument som e-postbilagor.
Svarsadressen som anges måste finnas registrerad i adressboken. Registrera önskad adress i adressboken i förväg. Registrera mottagare i adressboken
Du kan ange en mottagare från adressboken på en mobil enhet. Du kan även skicka information såsom ämne, text och filnamn från din mobila enhet till maskinen. Skärmbilden med grundläggande scanningsfunktioner
1
Placera originalet. Placera original
2
Tryck på <Scanna och skicka>. Skärmbilden <Huvudmeny>
3
Ange mottagare på skärmbilden med grundläggande scanningsfunktioner. Skärmbilden med grundläggande scanningsfunktioner
4
Ange lämpliga scanningsinställningar. Grundläggande funktioner för scanning av original
5
Tryck på <Alternativ> och ange e-postinställningar.
Ange ämne/meddelande
Ange svarsadress
Ange prioritet
6
Tryck på <Stäng>.
7
Tryck på  (Start).
Originalen scannas och sändning startar.
6R9K-092