<Justera åtgärd>

I det här avsnittet beskrivs efterbehandlingsinställningar för kopiering och utskrift, t.ex. justering av sadelhäftningspositionen.
<Placering av klamrar i sadelhäftning>
 (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll>  <Justera åtgärd>
Matar papper till sadelhäftningsenheten och häftar dem flera gånger samt placerar om klamrar i sadelhäftningen. Maskinen utför denna justering om häftning inte har utförts efter att du har rensat ett pappersstopp eller bytt ut klammerpatronen.
<Ändra placering för falsning/häftning>
 (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll>  <Justera åtgärd>
Om du märker att positionen för sadelhäftning på papperet inte är exakt i mitten av häftet, kan du justera positionen för att kompensera för felet. Justera falsningspositionen på papperet och positionen för sadelhäftningen på samma gång. Justera sadelhäftningspositionen
<Justera placering av sadelhäftningsfalsning>
 (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll>  <Justera åtgärd>
Om du märker att vecken på papperet inte är exakt i mitten av häftet, kan du göra justeringar av falsningspositionen för att kompensera för felet. Med det här läget kan du justera falsningspositionen utan att ändra häftningspositionen. Justera falsningsplaceringen för sadelhäftning
<Växla arbetssätt för hålslag i efterbehandlare>
 (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll>  <Justera åtgärd>
Du kan ange huruvida prioritet ska ges till hålslagshastighet eller precision.
<Justera falsningens placering>
 (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll>  <Justera åtgärd>
Du kan justera falsningspositionen på papperet. Justera papperets falsningsposition
<Tid tills häftning startar i läget Häfta>
 (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll>  <Justera åtgärd>
Om du använder manuell häftning kan du ställa in hur lång tid det ska ta tills häftningen utförs från det att du för in papperet.
6R9K-0KC