Faxlinjeinställningar

För att använda fax på maskinen, registrera faxnumret och företaget eller avdelningsnamnet som ska visas/skrivas ut på den mottagande partens fax när du skickar ett fax. Ange även typ av kommunikationskanal.
Förbereda att använda faxfunktionerna
Tillvalsprodukter krävs för att faxa. Systemalternativ
1
Tryck på  (Inställningar/Registrering).
2
Tryck på <Funktionsinställningar> <Skicka> <Faxinställningar>  <Ange linje>.
3
Tryck på <Linje 1> <Registrera enhetens telefonnummer>.
4
Ange ett faxnummer och tryck på <OK>.
Det faxnummer du registrerade kommer att meddelas till mottagaren.
5
Ange ett namn i <Registrera enhetsnamn> och tryck på <OK>.
Namnet du registrerade kommer att meddelas till mottagaren.
Istället för den angivna enhetens namn kan du visa och skriva ut avsändarens namn. Grundläggande åtgärder för att skicka fax
6
Välj en linjetyp i <Välj linjetyp>, tryck på <OK>.
Om du är osäker på vilken linjetyp du använder, kontakta din återförsäljare eller säljavdelningen för din telefonleverantör.
Konfigurera inställningen enligt faxtillvalet.
Du kan redigera linjenamnet som visas i skärmen för linjeval med <Redigera linjenamn för skärm för linjeval>. <Skicka> <Faxinställningar>
Du kan ändra visningen av adresslista enligt vald linje i <Standardadresslista vid linjeval>. <Skicka> <Faxinställningar>
Du kan ange om du vill visa en mottagares telefonnummer på skärmen eller rapporten i <Ange nummerpresentation>. <Ta emot/vidarebefordra> <Faxinställningar>
Du kan ange automatisk omkopplare av inkommande fax och inkommande samtal i <Välj mottagningsläge>. <Ta emot/vidarebefordra> <Faxinställningar>
6R9K-019