Om maskinen inte fungerar

Om ett problem uppstår medan du använder maskinen, läs följande innan du kontaktar din lokala auktoriserade Canon-återförsäljare.

Kontrollera detta först

Visas ett meddelande på pekskärmen?

Ett meddelande visas på pekskärmen om ett fel uppstår medan du använder maskinen.
Ett meddelande eller en siffra som börjar med "#" (felkod) visas

Har huvudströmindikatorn slocknat?

Om huvudströmindikatorn inte tänds även om strömbrytaren är påslagen, kontrollera strömkabeln.

Lyser Is  (Energispar)?

Om den lyser, tryck på (Energispar) för att avbryta viloläget.

Är maskinen korrekt ansluten till en dator?

Kontrollera nätverksanslutningen mellan enheten och datorn.
Konfigurera nätverksmiljön

Om maskinen inte svarar på datorkommandon

Starta om maskinen.

Om maskinen inte svarar även om strömbrytaren är påslagen, slå av strömbrytaren (Stänga av maskinen). Kontrollera att nätsladden är ansluten på rätt sätt, vänta minst 10 sekunder efter att huvudströmindikatorn slås av och slå sedan på strömmen igen (Slå på maskinen).

Kontrollera att drivrutinen är korrekt installerad.

För mer information om att installera drivrutinen, se Installera drivrutiner.

Kontrollera att maskinens IP-adress stämmer.

Kontrollera IP-adressinställningarna och ändra dem om de inte stämmer. Mer information om inställningarna finns i Inställning med hjälp av installationsguiden.

När autentiseringsskärmen (inloggningsskärmen) visas

Logga in som registrerad användare.

När autentiseringsskärmen (inloggningsskärmen) visas måste du logga in som en registrerad användare för att fortsätta att använda maskinen.
Logga in på maskinen
6R9K-0RS