Confirmació de les impressions mentre s'imprimeix

Aquest mode permet imprimir el joc d'impressió sencer o una sola pàgina en una altra safata de sortida mentre s'imprimeix. Aquest mode resulta útil si voleu comprovar la impressió diverses vegades quan feu un gran nombre d'impressions.
IMPORTANT
[Prova impressió] apareix quan imprimiu un fitxer desat en una bústia.
[Prova impressió] apareix mentre esteu fent impressions múltiples en el mode Classificar, Desplaçar o Grapar.
[Prova impressió] es pot utilitzar quan la Staple Finisher-W PRO, la Booklet Finisher-W PRO, la Staple Finisher-AC, la Booklet Finisher-AC, o la High Capacity Stacker-H estan instal·lades.

1.
Premeu [Prova impressió] a la pantalla emergent que apareix mentre l'equip imprimeix.
El mode Prova impressió també es pot utilitzar a la pantalla Monitor estat/Cancel·lar. (Vegeu "Prova d'impressió").
2.
Seleccioneu [Totes les pàgines] o [1 pàgina (aleatòria)] → premeu [Iniciar impressió] .
[Totes les pàgines]:
Imprimeix el joc d'impressió sencer.
[1 pàgina (aleatòria)]:
Imprimeix una pàgina a continuació de la pàgina d'impressió actual. S'imprimeix un full, que inclou una pàgina quan es porta a terme la impressió a una cara i dues pàgines quan es porta a terme la impressió a dues cares.
3.
Comproveu la mostra impresa.
Comproveu la mostra que es diposita en una altra safata de sortida.
NOTA
Quan hagi acabat la impressió de prova, l'equip reprendrà el treball automàticament. Si cal ajustar les opcions, premeu [Cancel·lar] o i feu l'ajust necessari.

NOTA
No podeu seleccionar [Prova impressió] per als treballs següents.
Un treball per al qual està establert el mode Agrupar o Agrupar i desplaçar
Un treball que està en espera de ser imprès o en pausa
Un treball que actualment està en impressió interrompuda
Un treball que actualment està imprimint una mostra
Un treball que actualment està en impressió de prova
Un treball d'impressió les dades del qual estan desades al dispositiu de memòria
Si la impressió restant és l'última o gairebé l'última, no podeu fer una prova d'impressió seleccionant [Totes les pàgines].
Si hi ha poques pàgines en un conjunt d'impressió, pot ser que no pugueu fer la prova d'impressió seleccionant [1 pàgina (aleatòria)].
Pot ser que tardi a sortir fins i tot si seleccioneu [Prova impressió].
52W7-17A