Prova d'impressió

Aquest mode permet imprimir el joc d'impressió sencer o un sol joc en una altra safata de sortida mentre s'imprimeix un treball de còpia/impressió. Aquest mode resulta útil si voleu comprovar la impressió diverses vegades quan feu un gran nombre de còpies/impressions.
IMPORTANT
Aquest mode només està disponible si establiu de fer múltiples còpies/impressions en el mode Classificar, Classificar i desplaçar o Grapar.
Aquest botó apareix quan hi ha instal·lats la Staple Finisher-W PRO, la Booklet Finisher-W PRO, la Staple Finisher-AC, la Booklet Finisher-AC o l'High Capacity Stacker-H.

1.
Premeu .
2.
Premeu [Treball] → [Estat de treballs] → seleccioneu [Imprimir] o [Còpia] a la llista desplegable.
3.
Seleccioneu el treball que vulgueu → premeu [Prova d'impressió].
4.
Premeu [Totes les pàgines] o [1 pàgina (aleatòria)] → premeu [Iniciar impressió] .
[Totes les pàgines]:
Imprimeix el joc d'impressió sencer.
[1 pàgina (aleatòria)]:
Imprimeix una pàgina a continuació de la pàgina d'impressió actual. S'imprimeix un full, que inclou una pàgina quan es porta a terme la impressió/còpia a una cara i dues pàgines quan es porta a terme la impressió/còpia a dues cares.
5.
Comproveu la mostra impresa.
Comproveu la mostra que es diposita en una altra safata de sortida.
NOTA
Quan es dipositi la mostra, l'equip processarà automàticament el treball d'impressió. Si cal ajustar les opcions, premeu [Cancel·lar] o [Interr. tots els treb. impressió] i feu l'ajust necessari.
6.
Premeu [Tancar].

NOTA
No podeu seleccionar [Prova d'impressió] per als treballs següents.
Un treball per al qual està establert el mode Agrupar o Agrupar i desplaçar
Un treball que està en espera de ser copiat/imprès o en pausa
Un treball que actualment està en impressió interrompuda
Un treball que actualment està en impressió de mostra o còpia de mostra
Un treball que actualment està en impressió de prova
Un treball d'impressió les dades del qual estan desades al dispositiu de memòria
Si la còpia restant és l'última o gairebé l'última, no podeu fer una prova d'impressió de tota la còpia seleccionant [Totes les pàgines].
Si les pàgines que hi ha en una còpia són poques, pot ser que no pugueu fer una prova d'impressió seleccionant [1 pàgina (aleatòria)].
Pot ser que tardi en sortir fins i tot si seleccioneu [Prova d'impressió].
52W7-1FJ