Separador de treballs

Si seleccioneu diversos fitxers i establiu el mode Fusionar fitx. i imprimir, podeu especificar el mode Separador de treballs. El mode Separador de treballs afegeix automàticament fulls separadors de treballs per dividir cada fitxer fusionat, amb un tipus de paper diferent del que es fa servir al document principal.
* Separador de treballs
IMPORTANT
Aquest mode només es pot utilitzar per imprimir un fitxer emmagatzemat en una bústia.
Quan imprimiu en paper gruixut o un altre tipus de paper especial, assegureu-vos que establiu correctament el tipus de paper. El fet de no configurar correctament el tipus de paper pot afectar negativament la qualitat de la imatge. A més, es pot embrutar la unitat de fixació o es pot encallar el paper, i pot resultar necessari reparar-la.

1.
Premeu → [Fitxers desats] → [Bústia].
2.
Seleccioneu la bústia que vulgueu → seleccioneu el fitxer que vulgueu → premeu [Imprimir].
3.
Premeu [Canviar opc. d'impressió] → [Fusionar fitx. i impr.].
4.
Premeu [Opcions] → [Separador de treballs].
5.
Seleccioneu el paper que voleu fer servir per als fulls separadors de treballs.
IMPORTANT
Abans d'alimentar paper des de la Document Insertion Unit-N, carregueu paper a la Document Insertion Unit-N i especifiqueu la mida del paper.
Per alimentar paper des de la Document Insertion Unit-N, seleccioneu [Unitat inserc. 1] o [Unitat inserc. 2]. Si el paper s'alimenta des de la Document Insertion Unit-N per al treball en curs, premeu [Canv. paper unit. inser. 1] o [Canv. paper unit. inser. 2] per seleccionar el paper per als fulls separadors de treballs.
NOTA
Si premeu [Detalls], apareixerà la informació detallada sobre el paper seleccionat.
Si premeu , podeu visualitzar o amagar la il·lustració del dispositiu. Per a més informació, vegeu "Canvi de la vista predeterminada de la pantalla de llista Selecció paper ".
6.
Premeu [Acceptar] → [Tancar].

IMPORTANT
Si s'ha seleccionat [Grapar], per conèixer el nombre total de fulls que es poden grapar, inclosos els fulls separadors de treballs, vegeu "Nombre màxim de fulls que es poden grapar".
NOTA
Si seleccioneu diversos fitxers i establiu el mode Fusionar fitx. i imprimir, podeu establir el mode Separador de treballs. (Vegeu "Fusió de fitxers en imprimir").
No podeu imprimir als fulls separadors de treballs.
Els fulls separadors de treballs no compten com a còpies.
Si voleu establir el mode Separador de treballs i Afegir portada, seleccioneu la mateixa mida de paper.
52W7-182