Classificació d'impressions

Podeu seleccionar els modes d'acabat per classificar els dissenys d'impressió de diferents maneres, ja sigui per pàgines o per jocs d'impressions.
Per obtenir informació sobre els productes opcionals necessaris per utilitzar aquesta funció, vegeu "Productes opcionals necessaris per a cada funció".
Com a exemple, en aquesta secció s'explica el procediment per imprimir fitxers emmagatzemats en una bústia.
IMPORTANT
Aquest mode només es pot utilitzar per imprimir un fitxer emmagatzemat en una bústia o en un fitxer PDF.
Si establiu la High Capacity Stacker-H com a destinació de sortida, aquest mode només es pot utilitzar per imprimir un fitxer emmagatzemat en una bústia.
Els modes Grapar quadern i Plegar només es poden utilitzar per imprimir un fitxer emmagatzemat en una bústia.
Assegureu-vos que establiu correctament el tipus de paper. El fet de no configurar correctament el tipus de paper pot afectar negativament la qualitat de la imatge. A més, es pot embrutar la unitat de fixació o es pot encallar el paper, i pot resultar necessari reparar-la.
Els modes d'acabat no es poden establir si seleccioneu mida personalitzada, sobres, transparències/pel·lícula transparent, vitel·les o etiquetes.

Especificació del mode Acabat

1.
Premeu → [Fitxers desats] → [Bústia].
2.
Seleccioneu la bústia que vulgueu → seleccioneu el fitxer que vulgueu → premeu [Imprimir].
3.
Premeu [Canviar opc. d'impressió] → [Acabat].
Per canviar l'origen del paper, vegeu "Selecció de paper".
4.
Seleccioneu la destinació de sortida → premeu [Següent].
Aquesta pantalla només es mostra quan la unitat d'acabat i laHigh Capacity Stacker-H estan instal·lades.
Si no es mostra aquesta pantalla, aneu al pas 5.
Si seleccioneu [Unitat d'acabat], aneu al pas 5.
Si seleccioneu [Apilador] seleccioneu la destinació de sortida a la llista desplegable.
NOTA
Si seleccioneu [Apilador], podeu canviar la destinació de sortida per a cada treball a [Àrea d'apilament] o [Safata de sortida].
5.
Establiu el mode d'acabat que voleu.
Quan s'ha establert la unitat d'acabat com a destinació de sortida
Quan s'ha establert l'àrea d'apilament de l'apilador com a destinació de sortida
Seleccioneu [Classificar (per jocs)], [Agrupar (per pàgines)] o [Grapar].
Ordre de les pàgines (Classificar):
Mateixes pàgines (Agrupar):
Ordre de les pàgines (Grapar):
Ordre de les pàgines (Classificar):
Quan feu diverses còpies d'un mateix fitxer, podeu classificar les impressions en diversos grups.
Exemple: Tres impressions de cada pàgina classificades segons l'ordre de les pàgines
Premeu [Classificar (per jocs)] → [Acceptar].
Mateixes pàgines (Agrupar):
Quan feu diverses còpies d'un mateix fitxer, podeu agrupar-les per pàgines.
Exemple: Tres impressions de cada pàgina agrupades per pàgines
Premeu [Agrupar (per pàgines)] → [Acceptar].
Ordre de les pàgines (Grapar):
Quan feu diverses còpies d'un mateix fitxer, podeu grapar les impressions per separat.
Si seleccioneu [Cantonada]:
Les impressions es graparan en un sol punt.
Si seleccioneu [Doble]:
Les impressions es graparan en dos punts, al cantó esquerre i al cantó dret.
Si seleccioneu [Grapar quadern]:
Les impressions es graparan en dos punts al llarg de la posició de grapat de quaderns.
Si seleccioneu [Sense grapes (màx. 5 pàg.)]:
Podeu unir el paper premsant-lo sense fer servir grapes. Resulta pràctic si voleu estalviar grapes o enquadernar el paper de manera temporal, ja que podeu separar el paper si fregueu la part premsada.
Premeu [Grapar] → [Següent].
Seleccioneu el tipus i la posició de grapat → premeu [Acceptar].
Si seleccioneu [Grapar quadern], podeu especificar les opcions següents:
Selecció del paper
Premeu [Canviar] per a <Selecció paper> → seleccioneu l'origen del paper → premeu [Acceptar].
Retall de les vores del quadern
Quan estan instal·lades la Booklet Trimmer-F i la Two-Knife Booklet Trimmer-A a la Booklet Finisher-W PRO:
Premeu [Retallar] → seleccioneu [Especificar per mida d'acabat] o [Especificar per ampl. retallada] → seleccioneu [Retallada vertical] o [Retallada 3 vores] → especifiqueu la mida d'acabat o l'amplada de retallada que vulgueu → premeu [Acceptar] → [Acceptar].
Quan només està instal·lada la Booklet Trimmer-F a la Booklet Finisher-W PRO:
Premeu [Retallar].
Ajust de la posició de retallada
Quan estan instal·lades la Booklet Trimmer-F i la Two-Knife Booklet Trimmer-A a la Booklet Finisher-W PRO:
Premeu [Retallar] → [Ajustar pos. de retallada] → ajusteu la posició de retallada amb [-] o [+] → premeu [Acceptar] → [Acceptar].
Quan només està instal·lada la Booklet Trimmer-F a la Booklet Finisher-W PRO:
Premeu [Ajustar] → [Ajustar amplada retall.] → especifiqueu l'amplada de retallada → premeu [Acceptar] → [Tancar].
Ajust de la força de la premsa de quaderns
Premeu [Premsa quaderns] → ajusteu la força de la premsa de quaderns → premeu [Acceptar].
Addició d'una portada
Premeu [Afegir portada] → seleccioneu si voleu imprimir a la portada → premeu [Acceptar].
Si alimenteu paper de portada des de la Document Insertion Unit-N, seleccioneu [Deixar en blanc].
Canvi de la posició de grapat de quadern
Quan estan instal·lades la Booklet Trimmer-F i la Two-Knife Booklet Trimmer-A a la Booklet Finisher-W PRO:
Premeu [Canviar pos. grapat/plec] → seleccioneu la mida del paper → ajusteu la posició de grapat de quadern mitjançant [-] o [+] → premeu [Acceptar] → [Tancar].
Quan només està instal·lada la Booklet Trimmer-F a la Booklet Finisher-W PRO:
Premeu [Ajustar] → [Canviar pos. grapat/plec] → seleccioneu la mida del paper → ajusteu la posició de grapat de quadern mitjançant [-] o [+] → premeu [Acceptar] → [Tancar].
Quan hi ha instal·lada la Booklet Finisher-AC:
Premeu [Canviar pos. grapat/plec] → seleccioneu la mida del paper → ajusteu la posició de grapat de quadern mitjançant [-] o [+] → premeu [Acceptar] → [Acceptar].
IMPORTANT
El paper utilitzat per a la pàgina de portada ha de tenir la mateixa mida que el paper que s'utilitza per al document principal.
Si carregueu paper preimprès per utilitzar-lo com a pàgina de portada a la unitat d'inserció, carregueu-lo amb l'anvers cap amunt.
A continuació es mostra el gramatge de paper que podeu utilitzar quan la Booklet Finisher-W PRO està instal·lada.
Per a la portada i el document principal: 52 g/m2 a 300 g/m2 (14 lb bond a 110 lb cover)
A continuació es mostra el gramatge de paper que podeu utilitzar quan la Booklet Finisher-AC està instal·lada.
Per al document principal: 52 g/m2 a 220 g/m2 (14 lb bond a 80 lb cover)
Per a la portada: 52 g/m2 a 256 g/m2 (14 lb bond a 140 lb index)
Només podeu establir el mode [Grapar quadern] si s'ha establert la Impressió a doble cara.
La precisió dels plecs que es fan en el mode Grapar quadern varia en funció del tipus de paper i el nombre de fulls.
El mode Retallar es pot establir si la Booklet Trimmer-F o la Two-Knife Booklet Trimmer-A estan instal·lades a la Booklet Finisher-W PRO.

Altres modes compatibles amb l'acabat

Perforar

La màquina realitza dues o més perforacions als fulls. També podeu seleccionar la posició de les perforacions (esquerra/dreta).
NOTA
El nombre de perforacions que es poden fer varia en funció del tipus d'unitat perforadora de la unitat d'acabat instal·lada.

Plegar

Les còpies es dipositen segons el que es descriu a continuació.
Plec Z
L'equip plega en Z el paper de mida A3 o A4R en mida A4 o A5, respectivament.
IMPORTANT
Si especifiqueu el mode Plegar amb el mode Grapar, i el nombre de fulls plegats és superior a 10, es classifiquen les impressions, però no es grapen.
Plec C
El paper de mida A4R es plega tres cops, en forma de C.
IMPORTANT
Si voleu que la cara impresa del paper es plegui cap a dins, seleccioneu [Cara amunt (ordre inver.)] per a [Cara amunt/cara avall].
Plec central
L'equip plega el paper A4R a una mida A5.
Plec Z acordió
El paper de mida A4R es plega cap a fora tres cops.
IMPORTANT
Si voleu que la cara impresa del paper es plegui cap a dins, seleccioneu [Cara amunt (ordre inver.)] per a [Cara amunt/cara avall].
Plec quadern
Si la Booklet Finisher-W PRO està instal·lada, es poden plegar en quadern un màxim de cinc fulls i, a continuació, dipositar-los.
Si la Booklet Finisher-AC està instal·lada, es pleguen en quadern d'un a tres fulls alhora i, a continuació, s'imprimeixen.
IMPORTANT
El mode Grapar quadern només es pot establir si s'ha establert l'opció Impressió a doble cara.
Si la Booklet Finisher-W PRO està instal·lada, es poden plegar en quadern les mides de paper següents: 330 mm x 483 mm, 305 mm x 457 mm, 320 mm x 450 mm (SRA3), A3, B4, A4R, 13" x 19", 12" x 18", 12 5/8" x 17 11/16", 11" x 17", LGL, LTRR, o mida personalitzada (des de 210 mm x 279,4 mm fins a 330,2 mm x 487,7 mm (des de 8 1/4" x 11" fins a 13" x 19 1/4"))
Si la Booklet Finisher-AC està instal·lada, es poden plegar en quadern les mides de paper següents: A3, B4, A4R, 12" x 18"(305 mm x 457 mm), 11" x 17"(279 mm x 432 mm), LGL, LTRR o mida personalitzada (de 8 1/4" x 11" a 12" x 18" [de 210 mm x 279,4 mm a 304,8 mm x 457,2 mm])
Plec doble paral·lel
El paper de mida A4R es plega cap a fora quatre cops.
NOTA
Si voleu que la cara impresa del paper es plegui cap a dins, seleccioneu [Cara amunt (ordre inver.)] per a [Cara amunt/cara avall].

Girar 90 graus

Si les impressions empren la mateixa mida de paper, els fulls es classifiquen automàticament en jocs disposats per ordre de pàgines. Aquests jocs s'imprimeixen en direccions alternatives, com s'indica a continuació:
IMPORTANT
Només podeu establir [Girar 90 graus] en els casos següents:
Si l'opció de mida de paper seleccionada a la pantalla de selecció de la mida del paper és [Auto]
Si la mida del paper compatible amb l'opció Girar 90 graus està carregat en direcció vertical i horitzontal
Si l'opció [Activar/Desactivar selecció auto de calaix] per a l'origen del paper seleccionat està activada (Vegeu "Activació de la selecció auto de calaix").
Si no hi ha paper que es pugui girar, les impressions es classificaran.

Desplaçar

Si establiu [Desplaçar], podeu especificar el nombre de jocs d'impressions que cal desplaçar. Les impressions es desplacen verticalment una mica a la safata de sortida, com s'indica a continuació.

Cara amunt/cara avall

Podeu especificar si els fulls impresos han de sortir amb l'anvers cap amunt o cap avall: premeu [Cara amunt/cara avall] i seleccioneu una de les opcions següents:
[Auto]:
Si imprimiu un original d'una sola cara, els fulls impresos surten amb l'anvers cap amunt. D'altra manera, els fulls impresos es dipositen amb l'anvers cap avall.
[Cara avall (ordre normal)]:
Els fulls impresos es dipositen sempre amb l'anvers cap avall.
[Cara amunt (ordre invers)]:
Els fulls impresos es dipositen sempre amb l'anvers cap amunt.

Retallar

Quan estan instal·lades la Booklet Trimmer-F i la Two-Knife Booklet Trimmer-A:
L'equip retalla les vores davanteres i la superior/inferior de les impressions en el mode Grapar quadern.
Quan només està instal·lada la Booklet Trimmer-F:
L'equip retalla les vores davanteres de les impressions en el mode Grapar quadern.
IMPORTANT
Només podreu establir [Retallar] si seleccioneu [Grapar quadern].
NOTA
Si tant la Booklet Trimmer-F com la Two-Knife Booklet Trimmer-A estan instal·lades, podeu seleccionar la retallada de les vores davanteres individualment.

Premsa quaderns

Aquest mode us permet comprimir el llom d'un quadern grapat.
IMPORTANT
El mode Premsa quaderns s'estableix automàticament quan seleccioneu [Grapar quadern].
NOTA
Per assegurar-vos que l'opció [Premsa quaderns] sigui efectiva, heu de grapar en quadern més de nou fulls de paper (inclosa una portada).

Especificar nombre còpies per apilar

Podeu especificar el nombre de jocs d'impressió que cal apilar a l'apilador.
IMPORTANT
Només podreu establir [Especif. nre. còpies apilar] si seleccioneu [Àrea d'apilament] per a la <Destinació sortida apilador>.

Funcions d'acabat disponibles amb cada unitat diferent

: Disponible
-: No disponible
Unitat opcional
Classificar (per jocs)
Agrupar (per pàgines)
Desplaçar
Girar 90 graus
Grapar
Perforar
Perforació múltiple
Cantonada
Doble
Grapar quadern
Sense grapes (màx. 5 pàg.)
Cap
-
-
-
-
-
-
-
Copy Tray-R
-
-
-
-
-
-
-
Staple Finisher-W PRO
-
-
-
-
-
Staple Finisher-W PRO i unitat Perforadora
*1
-
-
-
*1
-
Staple Finisher-W PRO i Multi Function Professional Puncher-B
*1
-
-
-
*1
*1
Staple Finisher-W PRO i Paper Folding Unit-J
-
-
-
-
-
Booklet Finisher-W PRO
-
-
-
-
Booklet Finisher-W PRO i unitat Perforadora
*1
-
-
*1
-
Booklet Finisher-W PRO i Multi Function Professional Puncher-B
*1
-
-
*1
*1
Booklet Finisher-W PRO i Paper Folding Unit-J
-
-
-
-
Booklet Finisher-W PRO i Booklet Trimmer-F
-
-
-
-
Booklet Finisher-W PRO, Booklet Trimmer-F i Two-Knife Booklet Trimmer-A
-
-
-
-
High Capacity Stacker-H
*2
-
-
-
-
-
-
-
Staple Finisher-AC
-
-
-
-
-
Staple Finisher-AC i Unitat perforadora
-
-
-
-
Booklet Finisher-AC
-
-
-
-
Booklet Finisher-AC i Unitat perforadora
-
-
-
Unitat opcional
Plegar
Retallar
Cara amunt/cara avall
Premsa quaderns
Plec quadern
Plec Z, Plec C, Plec central, Plec Z acordió, Plec doble paral·lel
Vores davanteres del quadern
Part superior/inferior del quadern
Cap
-
-
-
-
-
Copy Tray-R
-
-
-
-
-
Staple Finisher-W PRO
-
-
-
-
-
Staple Finisher-W PRO i unitat Perforadora
-
-
-
-
-
Staple Finisher-W PRO i Multi Function Professional Puncher-B
-
-
-
-
-
Staple Finisher-W PRO i Paper Folding Unit-J
-
-
-
-
Booklet Finisher-W PRO
-
-
-
Booklet Finisher-W PRO i unitat Perforadora
-
-
-
Booklet Finisher-W PRO i Multi Function Professional Puncher-B
-
-
-
Booklet Finisher-W PRO i Paper Folding Unit-J
-
-
Booklet Finisher-W PRO i Booklet Trimmer-F
-
-
Booklet Finisher-W PRO, Booklet Trimmer-F i Two-Knife Booklet Trimmer-A
High Capacity Stacker-H
-
-
-
-
-
Staple Finisher-AC
-
-
-
-
-
Staple Finisher-AC i Unitat perforadora
-
-
-
-
-
Booklet Finisher-AC
-
-
-
-
Booklet Finisher-AC i Unitat perforadora
-
-
-
-
*1 Quan utilitzeu modes de paper personalitzats i tant el mode Perforar com el mode Desplaçar estan establerts, pot ser que la vora del paper es corbi o s'arrugui. En aquest cas, heu de desactivar el mode Desplaçar.
*2 Aquest mode només està disponible si establiu la destinació de sortida com a [Àrea d'apilament] de l'apilador.

Nombre màxim de fulls que es poden grapar

El nombre màxim de fulls que es poden grapar difereix en funció de la mida del paper.
Quan la Staple Finisher-W PRO o la Booklet Finisher-W PRO està instal·lada
Mida de paper
Cantonada
Doble
Grapar quadern*
330 x 483 mm
-
-
25 fulls
305 x 457 mm
-
-
25 fulls
SRA3
-
-
25 fulls
A3
50 fulls
50 fulls
25 fulls
A4R
50 fulls
50 fulls
25 fulls
A4
100 fulls
100 fulls
-
A5R
-
-
-
A5
-
-
-
* Només podeu establir Grapar quadern si hi la Booklet Finisher-W PRO instal·lada.
Quan la Staple Finisher-AC o la Booklet Finisher-AC estan instal·lades
Mida de paper
Cantonada
Doble
Grapar quadern*
305 mm x 457 mm (12" x 18")
-
-
16 fulls
SRA3 (12 5/8" x 17 11/16")
-
-
-
A3
30 fulls
30 fulls
20 fulls
B4
30 fulls
30 fulls
20 fulls
A4R
30 fulls
30 fulls
20 fulls
A4
65 fulls
65 fulls
-
B5R
-
-
-
B5
65 fulls
65 fulls
-
A5R
-
-
-
A5
-
-
-
11" x 17"
30 fulls
30 fulls
16 fulls
LGL
30 fulls
30 fulls
16 fulls
LTRR
30 fulls
30 fulls
16 fulls
LTR
65 fulls
65 fulls
-
EXEC
65 fulls
65 fulls
-
STMTR
-
-
-
STMT
-
-
-
* Només podeu establir Grapar quadern si hi ha la Booklet Finisher-AC instal·lada.
NOTA
Per a més informació sobre l'orientació de l'original i del paper a l'hora de grapar les impressions, vegeu "Relació entre l'orientació original i l'orientació del paper".

IMPORTANT
Si establiu el mode Grapar, Perforar o Plegar, la cara del paper que s'imprimeix sempre sortirà cara avall.
NOTA
Per obtenir més informació sobre productes opcionals, vegeu els temes següents:
Si s'ha establert [Acabat], les opcions seran les mateixes que quan s'hagi establert [Agrupar (per pàgines)].
Premeu [Detalls] per veure la informació detallada del paper seleccionat.
52W7-17S