Ajust de col·locació de grapat de quadern

Si utilitzeu el mode de grapat de quaderns de la Booklet Finisher-W PRO o la Booklet Finisher-AC i observeu que el plec del paper no està exactament al centre del quadern, podeu ajustar la posició del plec de grapat dels quaderns per compensar aquest error.
Aquest mode permet ajustar la posició del plec sense canviar la posició de la grapa.
Aquest mode es pot establir quan la Booklet Finisher-W PRO o la Booklet Finisher-AC estan instal·lades. (Vegeu "Staple Finisher-W PRO/Booklet Finisher-W PRO/Puncher Unit-BT/Puncher Unit-BU,""Staple Finisher-AC/Booklet Finisher-AC/2/4 Hole Puncher Unit-A/4 Hole Puncher Unit-A").
IMPORTANT
Si la Booklet Finisher-W PRO està instal·lada a l'equip, podeu ajustar la posició de grapat i la col·locació de plec.
Si tant el plec com les grapes no són al centre del quadern, ajusteu l'alineació de les posicions de plec i grapat a [Adj. Saddle Stitch Fold Pos.] i, després, ajusteu les posicions de grapat i plec a [Change Fold/Stitch Position]. Si bé només la posició de plec es pot ajustar a [Adj. Saddle Stitch Fold Pos.], les posicions de grapat i plec es poden ajustar a [Change Fold/Stitch Position]. Per ajustar la posició de grapat, vegeu "Ajust de la posició de grapat de quaderns".

1.
Premeu .
2.
Premeu [Ajust/Manteniment] → [Acció d'ajust] → [Ajustar posició de grapat de quadern].
3.
Premeu [] o [] per ajustar la posició del plec de grapat de quaderns → premeu [Acceptar].
52W7-0L6