Staple Finisher-W PRO/Booklet Finisher-W PRO/Puncher Unit-BT/Puncher Unit-BU

La Staple Finisher-W PRO i la Booklet Finisher-W PRO disposen dels modes d'acabat següents: Classificar, Agrupar, Desplaçar i Grapar.
La Booklet Finisher-W PRO també disposa del mode Grapar quadern.
Si estan instal·lada la Puncher Unit-BT/Puncher Unit-BU, també es pot utilitzar el mode Perforar.
PRECAUCIÓ
No poseu els dits damunt de la unitat d'acabat quan estigui en funcionament. Podríeu fer-vos mal o danyar la unitat d'acabat.
Quan tragueu paper de la safata de la unitat d'acabat, no poseu les mans damunt de la safata de sortida. Podria ser que la safata es mogués cap amunt i les mans hi quedessin atrapades.
Per evitar lesions personals, no col·loqueu la mà on es realitza el grapat (prop dels rodets) si hi ha instal·lada la unitat d'acabat.
IMPORTANT
No col·loqueu res que no sigui paper a les safates de la unitat d'acabat, ja que es poden deteriorar.
No col·loqueu res a sota de les safates de la unitat d'acabat, ja que es poden deteriorar.
Si s'utilitza paper de menys de 64 g/m2 per a la portada, pot ser que el paper s'arrugui quan es grapi en quadern.
Si s'utilitza paper de menys de 64 g/m2 per a la portada quan la Booklet Trimmer-F estigui instal·lada, pot ser que el paper quedi retallat amb vores irregulars.
Si l'amplada del paper que utilitzeu és petita, pot ser que quan el paper es grapi en quaderns les vores quedin irregulars. En aquest cas, comproveu l'amplada del paper.
Si l'amplada del paper que utilitzeu és petita, pot ser que quan el paper es grapi (Cantonada/Doble) les vores quedin irregulars. En aquest cas, comproveu l'amplada del paper.
Si l'amplada del paper que utilitzeu és petita quan utilitzeu la Booklet Trimmer-F, pot ser que el paper es retalli amb les vores irregulars. En aquest cas, comproveu l'amplada del paper.
Si creeu un quadern grapat amb paper estucat o amb fulls inserits per a la portada, la imatge impresa a la pàgina posterior a la portada es pot enganxar al revers de la portada o dels fulls inserits, en funció del tipus de paper estucat que utilitzeu.
Si creeu un quadern grapat o utilitzeu el mode Grapar (Cantonada/Doble) amb paper tractat o fulls inserits per a la portada, els jocs de còpies poden embrutar (amb bandes de tòner) la superfície de la portada, en funció del tipus de paper tractat que utilitzeu.
Si creeu un quadern grapat amb paper tractat per a la portada, poden aparèixer esquerdes al voltant del plec de la portada, en funció del tipus de paper tractat que utilitzeu.
Si utilitzeu el mode Grapar (Cantonada/Doble) per grapar diversos jocs de còpies amb paper tractat per a la portada, les grapes dels jocs de còpies poden embrutar la superfície de la portada dels jocs de còpies, en funció del paper tractat que utilitzeu.
NOTA
És possible que, segons les zones, el nom de la Unitat Perforadora variï.

Parts i funcions

Vista externa
Booklet Finisher-W PRO
Staple Finisher-W PRO
1.
Tapa superior
Obriu aquesta tapa per treure el paper encallat. (Vegeu "Clearing Paper Jams").
2.
Tapa davantera
Aquesta tapa s'obre per substituir el cartutx de grapes, treure el paper encallat o eliminar un encallament de grapes a la unitat de grapat i a la unitat de grapat quadern. (Vegeu "Maintenance" i "Problem Solving").
3.
Safata de quaderns (només Booklet Finisher-W PRO)
Les impressions amb grapat de quadern es dipositen en aquesta safata.
4.
Safata de quaderns auxiliar (només Booklet Finisher-W PRO)
Traieu la safata auxiliar si feu un quadern de mida gran.
5.
Safata de sortida B
Les impressions es dipositen en aquesta safata. Podeu configurar el mode Designació de safata per especificar que es dipositin en aquesta safata les impressions de determinades funcions. (Vegeu "Designació de la safata de sortida").
6.
Safata de sortida A
Les impressions es dipositen en aquesta safata. Podeu configurar el mode Designació de safata per especificar que es dipositin en aquesta safata les impressions de determinades funcions. (Vegeu "Designació de la safata de sortida").
NOTA
Si instal·leu la Long Sheet Tray-B (opcional), la safata de sortida auxiliar quedarà instal·lada a la part superior de la Safata A.
La safata de sortida A/B alinea el paper d'impressió per les dues guies d'alineació. Podeu ajustar la posició d'aquestes guies. Per a més informació, vegeu "Alineació del paper a la safata de la unitat d'acabat A/B/C".
Vista interna
1.
Safata de restes de perforació (Puncher Unit-BT/Puncher Unit-BU)
Obriu la safata de restes de perforació per llençar les restes de la perforació. (Vegeu "Removing Punch Waste (Puncher Unit-BT/Puncher Unit-BU)").
2.
Safata de restes de grapat
Obriu la safata de restes de grapat per llençar les restes de grapes. (Vegeu "Removing Staple Waste (Staple Finisher-W PRO/Booklet Finisher-W PRO)").

Modes d'acabat

La Staple Finisher-W PRO i la Booklet Finisher-W PRO disposen dels modes d'acabat següents:

Mode Classificar

Les impressions es classifiquen automàticament en jocs disposats per ordre de pàgines.

Mode Agrupar

Totes les impressions de la mateixa pàgina de l'original s'agrupen en jocs.

Mode Desplaçar

La impressió es desplaça alternativament cap a la part davantera i posterior de la safata.
El paper es diposita amb orientació vertical o horitzontal, segons l'orientació dels originals. Per exemple, per als originals A4R, el paper s'imprimeix en la direcció horitzontal. Per als originals A4, el paper s'imprimeix en la direcció vertical.

Mode Grapar

Les impressions es classifiquen automàticament en jocs disposats segons l'ordre de les pàgines, i es grapen. Les impressions es grapen pels punts següents:
Si l'original es col·loca al vidre de còpia:
Àrea de grapat a cantonada
Àrea de grapat doble
*1 Superior esquerra
*2 Superior dreta
*3 Inferior dreta
*4 Inferior esquerra
*5 Costat esquerre
*6 Costat dret
Si els originals es col·loquen a l'alimentador:
Àrea de grapat a cantonada
Àrea de grapat doble
*1 Superior dreta
*2 Superior esquerra
*3 Inferior esquerra
*4 Inferior dreta
*5 Costat dret
*6 Costat esquerre

Mode Grapar quadern

Les impressions s'agrupen en quaderns, amb pàgines plegades i grapades pel centre.

Mode Perforar

Es perforen dos o quatre orificis als fulls impresos.
Les àrees de perforació apareixen a la il·lustració següent.
Vidre de còpia
Alimentador
* Àrea de perforació
La distància entre les perforacions és la que apareix a la il·lustració a continuació.
Puncher Unit-BT
2 perforacions
4 perforacions
* 80 mm
Puncher Unit-BU
4 perforacions
*1 21 mm
*2 70 mm

Mode Plec quadern

L'equip plega diversos fulls de paper per la meitat.
IMPORTANT
Les mides de paper que es poden grapar són:
Grapat doble: A3, A4, A4R o mida personalitzada (des de 182 mm x 182 mm fins a 297 mm x 432 mm)
Grapat cantonada: A3, A4, A4R o mida personalitzada (des de 210 mm x 182 mm fins a 297 mm x 432 mm)
No es poden grapar paper de vitel·la, transparències, pel·lícula transparent, etiquetes ni sobres.
Les mides de paper que es poden grapar en quaderns són: 330 mm x 483 mm, 305 mm x 457 mm, 320 mm x 450 mm (SRA3), A3, A4R o mida personalitzada (des de 210 mm x 279,4 mm fins a 330,2 mm x 487,7 mm)
No podeu grapar en quaderns vitel·les, transparències, pel·lícula transparent, paper preperforat, separadors, etiquetes o sobres.
Les mides de paper que es poden perforar són:
Quan la Puncher Unit-BT està instal·lada
Dues perforacions: A3, A4, A4R, mida personalitzada (de 182 mm x 182 mm a 297 mm x 432 mm), mida personalitzada (de 297,1 mm x 182 mm a 304,8 mm x 457,2 mm)
Quatre perforacions: A3, A4, mida personalitzada (de 257 mm x 182 mm a 297 mm x 432 mm), mida personalitzada (de 297,1 mm x 182 mm a 304,8 mm x 457.2 mm)
Quan la Puncher Unit-BU està instal·lada
Quatre perforacions: A3, A4, A4R, mida personalitzada (de 182 mm x 182 mm a 297 mm x 432 mm), mida personalitzada (de 297,1 mm x 182 mm a 304,8 mm x 457,2 mm)
No podeu perforar paper estucat a 1 cara 5, estucat a 1 cara 6, estucat a 1 cara 7, estucat a 1 cara 8, estucat a 2 cares 5, estucat a 2 cares 6, estucat a 2 cares 7, estucat a 2 cares 8, estucat mat 5, estucat mat 6, estucat mat 7, estucat mat 8, gofrat 7, gofrat 8, vitel·les, transparències, pel·lícula transparent, paper preperforat, etiquetes o sobres.
Les mides de paper que es poden plegar en quaderns són: 330 mm x 483 mm, 305 mm x 457 mm, 320 mm x 450 mm (SRA3), A3, A4R o mida personalitzada (des de 210 mm x 279,4 mm fins a 330,2 mm x 487,7 mm)
No podeu plegar en quaderns vitel·les, transparències, pel·lícula transparent, paper preperforat, separadors, etiquetes o sobres.
En els casos següents, pot ser que el paper d'impressió no estigui alineat o que caigui de la safata:
Quan utilitzeu paper fi (a causa de la temperatura, la humitat, les característiques del tipus de paper o la curvatura del paper)
Quan establiu el mode Perforar
Quan utilitzeu modes de paper personalitzades i tant el mode Perforar com el mode Desplaçar estan establerts, pot ser que la vora del paper es corbi o s'arrugui. En aquest cas, heu de desactivar el mode Desplaçar.
NOTA
Per obtenir instruccions sobre el manteniment per a la unitat d'acabat, com ara el canvi de grapes, vegeu "Maintenance". Per obtenir instruccions sobre com solucionar encallaments de paper o grapes, vegeu "Problem Solving".
Si s'ha establert el mode Acabat, la safata de sortida baixa a mida que augmenta la quantitat de paper que s'hi diposita. Un cop una safata de sortida arriba al límit d'apilament, les següents impressions es dipositen automàticament a una altra safata disponible. Si totes les safates disponibles han arribat al límit d'apilament, la impressió s'atura. Traieu tot el paper dipositat a les safates. Les safates pugen i es reprèn la impressió.
No pot sortir paper grapat a la Safata A.
Si premeu [Desplaçar] quan està establert el mode Classificar o Agrupar, cada joc d'impressions es desplaça la distància que s'indica a continuació abans de dipositar-se a la safata de sortida.
No grapar:
Cada joc d'impressions es desplaça uns 20 mm. (per a mides de paper que no siguin A4R)
Cada joc d'impressions es desplaça uns 15 mm. (per a paper A4R)
Grapat cantonada:
Cada joc d'impressions es desplaça uns 20 mm.
Grapat doble:
Cada joc d'impressions es desplaça uns 20 mm.
Si s'ha establert el mode Grapar, la safata de sortida baixa a mida que augmenta la quantitat de paper que s'hi diposita. Un cop la safata de sortida arribi al límit d'apilament, o després que s'hi hagin dipositat 200 jocs d'impressions o que s’hagi assolit l'alçada predefinida, la impressió i el grapat s'aturen temporalment. Quan traieu totes les impressions grapades de la safata de sortida, es reprendran la impressió i el grapat.
Si feu servir el mode Grapar, no traieu la pila de paper de la safata durant el treball. Feu-ho quan el treball s'hagi completat.
Les Staple-N1 estan carregades de sèrie a la Staple Finisher-W PRO.
Les Staple-N1 i les Staple-P1 estan carregades de sèrie a la Booklet Finisher-W PRO.
Si voleu utilitzar el mode Grapar amb més de 50 fulls (80 g/m2) de paper A3 o A4R, o bé amb més de 100 fulls (80 g/m2) de paper A4, les còpies/impressions només es desplacen, no es grapen. A més, quan se selecciona paper estucat o gruixut, és possible que no pugueu utilitzar el mode Grapar, encara que el nombre de fulls, inclosos els fulls d’inserció o els separadors de treballs, estigui per sota del límit d'una unitat d'acabat.
Si l'equip s'atura durant el procés de grapat i apareix el missatge Carregueu grapes a la unitat grapadora. vol dir que queden poques grapes i heu de substituir la caixa de grapes. Per continuar, substituïu la caixa de grapes. (Vegeu "Maintenance").
El mode Grapar quadern només està disponible si la Booklet Finisher-W PRO està instal·lada.
El nombre màxim de fulls que es poden grapar per formar un quadern varia en funció del gramatge i del tipus del paper. Per exemple, si s'utilitza paper normal (80 g/m2), es poden grapar 25 fulls (100 pàgines) alhora per formar un quadern.
La precisió dels plecs que es fan en el mode Grapar quadern varia en funció del tipus de paper i el nombre de fulls.
Per obtenir informació sobre el nombre màxim de fulls que es poden plegar en Z i grapar quan la Paper Folding Unit-J estigui instal·lada, vegeu "Mode Grapar amb el mode Plegar".
El mode Perforar només està disponible si hi ha instal·lada la Puncher Unit-BT/Puncher Unit-BU.
El mode Plec quadern només està disponible si la Booklet Finisher-W PRO està instal·lada.
El paper, fins a un màxim de cinc fulls (80 g/m2), es plega en forma de quadern i, a continuació, es diposita.
És possible que no s'admeti el nombre màxim de fulls que es poden enquadernar, en funció del tipus de paper. En aquest cas, canvieu el tipus de paper o reduïu el nombre de fulls per enquadernar.

Mides de paper que es poden imprimir

Aquestes són les mides de paper que es poden dipositar des de les safates de sortida de la Staple Finisher-W PRO/Booklet Finisher-W PRO. Tanmateix, és possible que algunes mides de paper no s'hi dipositin segons les funcions establertes.
: Disponible
-: No disponible
Mida de paper
Safata A
Safata B
Safata de quaderns
330 mm x 483 mm
305 mm x 457 mm
320 mm x 450 mm (SRA3)
A3
A4
-
A4R
A5R
-
-
Sobres
-
-
Mida personalitzada
De 98,4 mm x 148 mm a 330,2 mm x 487,7 mm
*1
*2
Mida personalitzada (full llarg)
De 210 mm x 487,8 mm a 330,2 mm x 1.300 mm
*3
-
-
*1 Només poden imprimir-se mides de paper personalitzades si tenen entre 182 mm x 182 mm i 330,2 mm x 487,7 mm.
*2 Només poden imprimir-se mides de paper personalitzades si tenen entre 210 mm x 279,4 mm i 330,2 mm x 487,7 mm.
*3 Es poden utilitzar fulls llargs quan la Long Sheet Tray-B estigui instal·lada. Els postprocessaments com ara el grapat i la perforació no estan disponibles.
NOTA
La safata de quaderns només es pot utilitzar si hi ha instal·lada la Booklet Finisher-W PRO.
No es pot dipositar paper amb una amplada inferior a 182 mm, com ara paper de mida B6, a la Safata de sortida B.
52W7-044