Ajust fi del zoom

En copiar, es possible que es produeixi una lleugera diferència entre la mida de la imatge original i la de la imatge copiada. En aquest cas, podeu fer un ajust fi per compensar aquesta diferència.
Aquest mode es pot establir quan hi ha instal·lada la Duplex Color Image Reader Unit-M. (Vegeu "Duplex Color Image Reader Unit-M").
1.
Premeu .
2.
Premeu [Ajust/Manteniment] → [Ajustar qualitat d'imatge] → [Ajust fi del zoom].
3.
Premeu [-] o [+] per ajustar el percentatge (%) → premeu [Acceptar].
Si només voleu fer un ajust en la direcció X (horitzontal) o Y (vertical), premeu [-] o [+] per introduir només un valor per a aquesta direcció.
52W7-0KL