Duplex Color Image Reader Unit-M

Els originals col·locats a l'alimentador entren automàticament, full per full, al vidre de còpia per llegir-se. Podeu llegir documents, com ara llibres, originals gruixuts, originals fins i transparències, al vidre de còpia de la Duplex Color Image Reader Unit-M.

Parts i funcions

1.
Tapa de l'alimentador
Obriu aquesta tapa per treure el paper encallat. (Vegeu "Duplex Color Image Reader Unit-M (Optional)").
2.
Indicador de col·locació d'originals
S'il·lumina quan hi ha originals a la safata d'alimentació d'originals.
3.
Safata d'alimentació d'originals
Els originals que es col·loquin aquí es llegeixen automàticament. D'altra banda, dues pàgines d'originals, o més, es poden llegir en una seqüència. (Vegeu "Col·locació dels originals").
4.
Safata d'alimentació d'originals auxiliar
Desplegueu aquesta safata quan utilitzeu paper de mida gran.
5.
Safata de sortida d'originals auxiliar
Desplegueu aquesta safata quan el resultat s'imprimeixi en paper de mida gran. La safata es pot desplegar a dues longituds diferents, segons la mida de l'original.
6.
Safata de sortida d'originals
Els originals llegits es dipositen a la safata de sortida d'originals en l'ordre en què han estat introduïts a l'alimentador.
7.
Guies lliscants
Ajusteu les guies a l'amplada de l'original.
8.
Indicador de sortida d'originals
Si col·loqueu originals a l'alimentador mentre hi ha originals d'un altre treball a la safata de sortida d'originals, l'indicador parpelleja per notificar l'usuari que encara hi ha originals.
9.
Àrea de lectura d'alimentació de documents
Llegeix els documents enviats des de l'alimentador.
10.
Vidre de còpia
Utilitzeu el vidre de còpia quan llegiu llibres, originals gruixuts, originals fins, transparències, etc. (Vegeu "Col·locació dels originals").
11.
Tapa de l'àrea de lectura de documents
Obriu aquesta tapa per netejar l'àrea de lectura d'alimentació de documents. (Vegeu "Maintenance").
PRECAUCIÓ
Per evitar lesions personals, no introduïu els dits a les ranures que hi ha al voltant de la safata d'alimentació d'originals. De la mateixa manera, tingueu cura que no hi caiguin clips o altres objectes, ja que l'equip podria fer-se malbé o avariar-se.
IMPORTANT
No feu pressió sobre l'alimentador quan utilitzeu el vidre de còpia per copiar o llegir llibres o revistes.
Si l'àrea de sortida d'originals es bloqueja, pot ser que els originals es deteriorin i la impressió no es realitzi correctament. Per tant, no col·loqueu cap objecte a l'àrea de sortida d'originals.
NOTA
Si el vidre de còpia o la banda d'alimentació d'originals estan bruts, és possible que empitjori la qualitat de la impressió. En aquest cas, netegeu la banda d'alimentació i el vidre de còpia. (Vegeu "Routine Cleaning").
52W7-03K