Desplaçament de la imatge original

Aquest mode permet fer còpies amb tota la imatge original desplaçada al centre o a una cantonada.

Ús de les tecles de fletxa:

Podeu utilitzar les tecles de fletxa de la pantalla tàctil per fer còpies amb la imatge de l'original desplaçada al centre o a una cantonada.
Còpia amb la imatge de l'original desplaçada al centre
Còpia amb la imatge de l'original desplaçada a la cantonada
1.
Premeu → [Còpia].
2.
Premeu [Opcions] → [Desplaçar].
3.
Premeu [Per posició].
4.
Seleccioneu la direcció de desplaçament → premeu [Acceptar] → [Tancar].
La direcció de desplaçament és la direcció en què voleu moure la imatge de l'original. Visualitzeu la imatge de l'original cap amunt i al centre de la pàgina de còpia.

Ús de les tecles numèriques:

Podeu desplaçar tot l'original a la posició que especifiqueu amb - (tecles numèriques). També podeu seleccionar, per separat, la direcció de desplaçament per a l'anvers i el revers dels documents.
1.
Premeu → [Còpia].
2.
Premeu [Opcions] → [Desplaçar].
3.
Premeu [Amb tecles numèriques] → [Establir] per a <Anvers> o <Revers>.
Si seleccioneu [Igual que en anvers] per a <Revers>, s'utilitza l'opció especificada per a <Anvers>. Si seleccioneu [Al contrari de l'anvers], els valors d'esquerra i dreta establerts per a l'anvers s'inverteixen al revers.
4.
Utilitzeu - (tecles numèriques) per introduir la posició de desplaçament.
Seleccioneu la direcció de desplaçament.
Introduïu el valor de desplaçament.
Premeu [Acceptar].
NOTA
Per canviar un valor que hàgiu introduït, seleccioneu la direcció de desplaçament → introduïu el valor correcte amb - (tecles numèriques).
Els valors per al revers també es poden establir automàticament si seleccioneu [Igual que en anvers] o [Al contrari de l'anvers].
Exemples: Quan l'anvers està establert en 50 mm per a l'esquerra i 100 mm per a la part superior.
Si seleccioneu [Igual que en anvers]: 50 mm per a l'esquerra i 100 mm per a la part superior
Si seleccioneu [Al contrari de l'anvers]: 50 mm per a la dreta i 100 mm per a la part superior
Exemple: Per desplaçar la imatge original en diagonal:
Premeu la superior.
Introduïu "10" amb les tecles numèriques.
Premeu la dreta.
Introduïu "15" amb les tecles numèriques.
5.
Premeu [Acceptar] → [Tancar].

IMPORTANT
Si seleccioneu [Per posició], l'original i el paper de còpia són de la mateixa mida i l'escala de còpia és del 100%, la imatge de l'original no es desplaça.
Si seleccioneu [Amb tecles numèriques, és possible que la imatge de l'original es talli parcialment a la còpia. La porció que es tallarà dependrà de la mida de l'original, la mida del paper de còpia i la quantitat de desplaçament que hàgiu especificat.
52W7-0Y5