Impressió de filigranes

Aquest mode permet imprimir una filigrana a les còpies que seleccioneu. També podeu afegir text definit per l'usuari a la filigrana.
1.
Premeu → [Còpia].
2.
Premeu [Opcions] → [Filigrana].
3.
Establiu l'orientació i la posició d'impressió de la imatge.
Orientació:
[Imatge vertical]:
premeu aquesta opció si col·loqueu els originals en posició vertical.
[Imatge horitzontal]:
premeu aquesta opció si col·loqueu els originals en posició horitzontal.
Imatge vertical
Imatge horitzontal
Col·locació vertical
Col·locació horitzontal
Col·locació vertical
Col·locació horitzontal
Si seleccioneu [Centre] com a posició d'impressió, la filigrana s'imprimeix al centre del paper.
NOTA
Si configureu dos dels modes [Numerar pàgines], [Numerar jocs còpies], o [Imprimir data] per imprimir en la mateixa posició, apareix un missatge que demana la confirmació quan premeu .
Podeu prémer [Establir detalls] per ajustar la posició d'impressió.
Per ajustar la posició d'impressió, premeu [X] o [Y] → ajusteu la posició d'impressió amb [-] o [+] → premeu [Acceptar].
Per configurar la posició d'impressió per al revers del full quan copieu a doble cara, seleccioneu [Al contrari de l'anvers] o [Igual que en anvers] → premeu [Acceptar].
4.
Especifiqueu les opcions d'impressió de la filigrana.
Premeu la llista desplegable <Mida> → seleccioneu la mida de la filigrana de seguretat.
Seleccioneu la mida de la filigrana entre [10,5 pt], [12,0 pt], [14,0 pt], [24,0 pt], [36,0 pt], [54,0 pt] i [72,0 pt].
Premeu la llista desplegable <Color> → seleccioneu el color de les filigranes.
Premeu la llista desplegable <Tipus filigrana> → seleccioneu el tipus de filigrana.
Si seleccioneu [Person.], premeu [Introduir] i introduïu el text personalitzat → premeu [Acceptar] → [Acceptar].
IMPORTANT
El text que introduïu a [Person.] no es desa automàticament. Si voleu desar text per poder-lo seleccionar amb les filigranes quan sigui necessari, premeu [Desar] → escriviu el text que voleu desar.
NOTA
També podeu seleccionar text que s'hagi desat a [Desar caràcters per a núm. de pàg./filigrana]. (Vegeu "Desament/Edició/Eliminació de text definit per l'usuari per als números de pàgina i les filigranes").
5.
Per especificar opcions de filigrana detallades, premeu [Establir detalls].
Si no voleu especificar altres opcions, aneu al pas 6.
Configuració de les pàgines per imprimir la filigrana:
Configuració del tipus d'impressió:
Configuració de les pàgines per imprimir la filigrana:
Premeu [Pàgines per imprimir].
Seleccioneu les pàgines per imprimir la filigrana → premeu [Acceptar] → [Acceptar].
Configuració del tipus d'impressió:
Premeu [Tipus d'impressió].
Seleccioneu el tipus d'impressió → premeu [Acceptar] → [Acceptar].
Si seleccioneu [Transparent], premeu [Clara] o [Fosca] per ajustar la densitat de tons mitjans.
6.
Premeu [Acceptar] → [Tancar].

IMPORTANT
Pot ser que la impressió no sigui del tot òptima en funció del contingut original i la combinació d'opcions.
Si utilitzeu [Filigrana] amb [Afegir portada] o [Inserir fulls], els números no s'imprimiran a les pàgines inserides.
52W7-0Y3