Canvi de l'escala de zoom

Podeu configurar l'equip perquè ajusti automàticament l'escala de zoom, o bé podeu especificar l'escala de zoom manualment.
IMPORTANT
Si voleu utilitzar el zoom predefinit per dur a terme les ampliacions que s'indiquen tot seguit, col·loqueu els originals horitzontalment. La col·locació horitzontal de l'original es fa amb la vora més llarga creuada. (Vegeu "Orientació").
A4 → A3
A5 → A3

Zoom predefinit

Podeu utilitzar escales de zoom predeterminades per ampliar o reduir originals de mida estàndard a altres mides estàndard.
1.
Premeu → [Fax].
2.
Especifiqueu la destinació → premeu [Opcions] → [Escala de còpia].
3.
Seleccioneu l'escala de zoom → premeu [Acceptar] → [Tancar].

Zoom per percentatge

Podeu ampliar o reduir els originals d'acord amb qualsevol escala de zoom en increments de l'1%. Podeu ajustar qualsevol escala compresa entre el 50% i el 200%. S'utilitza la mateixa escala de zoom per als eixos horitzontals i verticals.
1.
Premeu → [Fax].
2.
Especifiqueu la destinació → premeu [Opcions] → [Escala de còpia].
3.
Premeu [-] o [+] per especificar una escala de zoom → premeu [Acceptar] → [Tancar].

IMPORTANT
La mida màxima d'una imatge que es pot enviar amb una resolució de 400 x 400 ppp és A3.
Si seleccioneu [Original llarg] com a mida de lectura, els documents es podran enviar únicament amb una escala de zoom del 100%.
NOTA
Per posar de nou l'escala al 100%, premeu [1:1 (100%)].
52W7-114