Formació de treball

Aquest mode combina diversos originals llegits en un sol fitxer (formats per tantes pàgines que no es poden col·locar al mateix temps) i l'envia a una destinació. Per a la lectura podeu fer servir l'alimentador i el vidre de còpia.
1.
Premeu → [Fax].
2.
Especifiqueu la destinació → premeu [Opcions] → [Formar treball].
3.
Premeu [Tancar].
4.
Premeu .
NOTA
Per cancel·lar la lectura, premeu [Cancel·lar] o .
5.
Un cop finalitzada la lectura, col·loqueu el següent lot d'originals → premeu .
Si voleu canviar les opcions, feu-ho abans de prémer .
Premeu [Canviar opcions] per canviar les opcions següents:
Mida de lectura: Especificació/desament de la mida de lectura
Doble cara: Original de doble cara
Densitat: Ajust manual de la densitat
Tipus d'original: Configuració del tipus d'original
6.
Després de llegir l'últim lot d'originals, premeu [Iniciar enviament].

IMPORTANT
Només podeu canviar les opcions que apareguin a [Canviar opcions] al mode Formar treball. Cal que especifiqueu prèviament les opcions de lectura necessàries.
Si col·loqueu els originals a l'alimentador, traieu-los de la safata de sortida d'originals un cop finalitzi la lectura de cada lot.
El màxim nombre de pàgines que podeu enviar és 999. Quan feu servir [Formar treball], apareix un missatge on es pregunta si voleu enviar el treball, un cop s'han llegit 999 pàgines d'originals. Si seleccioneu enviar el treball, s'envien les 999 pàgines llegides. Si cancel·leu el treball, no s'envien les pàgines llegides.
NOTA
Si col·loqueu originals de diferent mida a l'alimentador, establiu [Originals de diferent mida]. (Vegeu "Originals de diferent mida").
Si voleu llegir originals d'una cara i de doble cara i desar-los com a documents de doble cara, dividiu els originals en lots d'una cara i de doble cara. Per exemple, si el primer lot està format per originals de doble cara, establiu [Original de doble cara]. Per tant, cal que establiu o cancel·leu manualment [Original de doble cara] per a cada lot d'originals que vulgueu llegir.
52W7-116