Enviament amb una subadreça

Si la màquina de destinació del fax és compatible amb les subadreces i contrasenyes estàndards de la ITU-T (Unió Internacional de Telecomunicacions-Sector de Telecomunicacions), podeu enviar documents amb més seguretat, si adjunteu una subadreça i una contrasenya a totes les transaccions de fax.
1.
Premeu → [Fax].
2.
Introduïu el número de fax → premeu [Subadreça].
Si heu afegit línies addicionals, premeu [Establir detalls].
Per obtenir instruccions sobre com realitzar aquesta operació des de la pantalla Fax, vegeu "Pantalla de funcions bàsiques de fax".
IMPORTANT
No es pot introduir una pausa al començament d'un número.
NOTA
Si introduïu una pausa al final del número, la durada és sempre de 10 segons.
Podeu utilitzar diverses línies en els següent cas:
Si [Nombre de línies de TX] s'ha establert en dues línies a [Opcions de TX amb fax remot] quan s'utilitzi la funció de fax remot (Vegeu " Opcions d'enviament amb fax remot").
3.
Premeu [Subadreça] o [Contrasenya].
4.
Introduïu la subadreça i la contrasenya amb - (tecles numèriques), i .
5.
Premeu [Acceptar].
52W7-11E