Opcions d'enviament amb fax remot

Podeu especificar les opcions per utilitzar l'equip com a servidor per al fax remot.
Aquest mode es pot establir quan la funció de fax remot està disponible. Per obtenir informació sobre els productes opcionals necessaris per utilitzar la funció de fax remot, vegeu "Productes opcionals necessaris per a cada funció".

Adreça de servidor de fax remot

Podeu especificar l'adreça IP o el nom d'amfitrió per a l'equip que admet la funció de fax remot (Servidor de fax remot) al servidor.
Podeu registrar les adreces IPv4 (Internet Protocol Version 4) i IPv6 (Internet Protocol Version 6).

Temps per a TX

Si el servidor de fax remot no respon durant el temps establert a Temps per a TX, el treball de fax remot queda cancel·lat.

Nre. de línies de transmissió

Podeu definir el nombre de línies que es poden seleccionar per enviar un fax remot. Establiu el nombre de línies al mateix nombre de línies de telèfon connectades al servidor remot de fax.

Prioritat TX

La línia especificada a [Prioritat TX] se selecciona per a l'enviament si la línia no s'utilitza. Quan se selecciona la línia de prioritat, l'equip selecciona la línia automàticament.
IMPORTANT
Si s'estableix Gestió d'ID de departaments al servidor de fax remot, podeu realitzar l'enviament iniciant sessió al client de fax remot amb un identificador de departament i un PIN desat al servidor de fax remot.

1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de funcions] → [Enviar] → [Opcions de fax].
3.
Premeu [Opcions de TX amb fax remot].
Per especificar l'adreça del servidor de fax remot:
Per especificar les opcions de temps d'espera per a TX:
Per seleccionar el nombre de línies que s'utilitzaran per a l'enviament:
Per seleccionar la línia:
Per especificar l'adreça del servidor de fax remot:
Premeu [Adreça de servidor de fax remot].
Introduïu el nom de l'amfitrió o l'adreça IP → premeu [Acceptar].
El nom de l'amfitrió és un nom assignat a un ordinador que ofereix serveis a la xarxa. Introduïu el nom del servidor de fax remot.
Per especificar les opcions de temps d'espera per a TX:
Premeu [Temps per a TX].
Especifiqueu el temps prement [-] o [+] → premeu [Acceptar].
Per seleccionar el nombre de línies que s'utilitzaran per a l'enviament:
Premeu [Nombre de línies de TX].
Seleccioneu la línia de telèfon prement [-] o [+] → premeu [Acceptar].
Per seleccionar la línia:
Premeu [Seleccionar prioritat de línies].
Seleccioneu [Auto] o la línia que cal utilitzar → premeu [Acceptar].
52W7-0E5