Emmagatzematge d'adreces de grup

La funció d'adreça de grup permet crear un grup.
Podeu desar fins a 256 destinacions en una adreça de grup.
1.
Premeu → [Fax] → [Llibreta d'adreces].
2.
Premeu [Desar/Editar].
3.
Premeu [Desar nova adreça].
4.
Seleccioneu [Grup].
5.
Premeu [Nom].
6.
Introduïu un nom per a la destinació → premeu [Acceptar].
NOTA
El primer caràcter que introduïu per al nom es fa servir per ordenar la llista de destinacions quan premeu les tecles, com [ABC], [DEF] i [GHI], de la pantalla Llibreta d'adreces. Si premeu [Cercar per nom], a la pantalla Llibreta d'adreces, apareix una pantalla per delimitar la cerca a la llibreta d'adreces.
7.
Premeu la llista desplegable → seleccioneu una llista d'adreces de la llista d'adreces 1 a 10.
Les llistes d'adreces són una forma pràctica de classificar les destinacions.
8.
Premeu [Afegir de llibreta d'adreces].
Per desar destinacions en una adreça de grup, aquestes destinacions han d'estar desades a la llista d'adreces que contingui l'adreça de grup.
Si seleccioneu [Desar a bústia], seleccioneu la bústia → premeu [Acceptar]. Només es pot desar una bústia en una adreça de grup.
9.
Seleccioneu la destinació → premeu [Acceptar].
Podeu seleccionar una destinació i prémer [Detalls] per confirmar la informació detallada relacionada amb la destinació. Premeu [Acceptar] per tornar a la pantalla anterior.
Per cancel·lar una destinació seleccionada, torneu a seleccioneu la destinació.
Per conèixer les instruccions de cerca de les destinacions desades a la llibreta d'adreces, vegeu "Pantalla de la llibreta d'adreces".
NOTA
Per eliminar una destinació, seleccioneu la destinació que vulgueu eliminar → premeu [Eliminar].
10.
Premeu [Acceptar].
Si esteu gestionant els números d'accés de la llibreta d'adreces, heu de dur a terme el procediment que s'indica al pas 9 de "Emmagatzematge de números de fax".
11.
Premeu [Tancar] → [Acceptar].

NOTA
Si voleu emmagatzemar una adreça de grup, podeu seleccionar només les destinacions desades a la mateixa Llista d'adreces.
52W7-10H