Emmagatzematge de números de fax

1.
Premeu → [Fax] → [Llibreta d'adreces].
2.
Premeu [Desar/Editar].
3.
Premeu [Desar nova adreça].
4.
Seleccioneu [Fax].
5.
Premeu [Nom].
6.
Introduïu un nom per al número de fax (destinatari) → premeu [Acceptar].
NOTA
El primer caràcter que introduïu per al nom es fa servir per ordenar la llista de destinacions quan premeu les tecles, com [ABC], [DEF] i [GHI], de la pantalla Llibreta d'adreces. Si premeu [Cercar per nom], a la pantalla Llibreta d'adreces, apareix una pantalla per delimitar la cerca a la llibreta d'adreces.
7.
Premeu la llista desplegable → seleccioneu una llista d'adreces de la llista d'adreces 1 a 10.
Les llistes d'adreces són una forma pràctica de classificar les destinacions.
8.
Introduïu el número de fax del receptor amb - (tecles numèriques), i .
Per conèixer les instruccions sobre com realitzar aquesta operació des de la pantalla Fax, vegeu "Pantalla de funcions bàsiques de fax".
IMPORTANT
No es pot introduir una pausa o un espai al principi d'un número.
NOTA
Si introduïu una pausa al final del número, la durada és sempre de 10 segons.
Premeu [Establir detalls] per establir la subadreça, la contrasenya, TX amb ECM, la velocitat d'enviament i la llarga distància. Si la màquina està establerta per utilitzar diverses línies, també podeu seleccionar la línia que s'utilitzarà en enviar.
Premeu [Establir detalls].
Introduïu [Subadreça] i [Contrasenya] → especifiqueu tots els valors.
[Subadreça]/[Contrasenya]:
Premeu [Subadreça]/[Contrasenya] → introduïu la subadreça/contrasenya amb - (tecles numèriques), i .
Premeu [Confirmar] → torneu a introduir la contrasenya del receptor per confirmar-la → premeu [Acceptar].
Si el destinatari no va establir una contrasenya per a la subadreça, no cal que introduïu una contrasenya.
Per introduir un espai, premeu [Espai].
Premeu [Retrocés] per esborrar l'últim dígit introduït.
<Velocitat d'enviament>:
Premeu la llista desplegable <Velocitat d'enviament> → seleccioneu una opció per a <Velocitat d'enviament>.
Si les transmissions triguen molt a començar, pot ser que les línies telefòniques de la vostra zona estiguin en mal estat. Seleccioneu una velocitat inferior. Podeu seleccionar [33600 bps], [14400 bps], [9600 bps] o [4800 bps].
<Seleccionar línia>:
Premeu la llista desplegable <Seleccionar línia> → seleccioneu la línia.
Per obtenir més informació sobre la selecció de la línia que s'ha d'utilitzar, vegeu "Selecció de la línia telefònica en enviar faxos".
<Llarga distància>:
Premeu la llista desplegable <Llarga distància> → seleccioneu l'opció que voleu.
Seleccioneu [Llarga distància 1] si es produeixen errors freqüents de comunicació quan feu trucades internacionals (quan el número està emmagatzemat a la llibreta d'adreces). Si continuen els errors, proveu-ho amb l'opció [Llarga distància 2] o [Llarga distància 3].
<TX amb ECM>:
Premeu [On] o [Off].
IMPORTANT
Si voleu incloure una subadreça al treball d'enviament, assegureu-vos que l'equip de fax destinatari admet les característiques de subadreça estàndard de la ITU-T (Unió Internacional de Telecomunicacions - Sector de Normalització de Telecomunicacions). (Vegeu " Enviament amb una subadreça").
9.
Premeu [Acceptar].
Si esteu en el mode Gestió de números d'accés per a la Llibreta d'adreces, feu el següent:
Premeu [Següent] → [Número d'accés] → [Número d'accés].
Introduïu el número d'accés amb - (tecles numèriques) → premeu [Confirmar].
Torneu a introduir el número d'accés per confirmar-lo → premeu [Acceptar] → [Acceptar].
10.
Premeu [Tancar] → [Acceptar].
52W7-10F