Paper Folding Unit-J

Si la Paper Folding Unit-J està instal·lada a la Staple Finisher-W PRO/Booklet Finisher-W PRO, el paper es pot plegar de cinc maneres diferents (Plec Z, Plec central, Plec C, Plec Z acordió, Plec doble paral·lel).

Parts i funcions

1.
Tapa davantera
Obriu aquesta tapa per treure el paper encallat. (Vegeu "Paper Folding Unit-J (Optional)").
2.
Unitat plegadora
Obriu aquesta tapa per treure el paper encallat. (Vegeu "Paper Folding Unit-J (Optional)").
3.
Ranura de sortida
El paper plegat es diposita en aquesta safata.

Modes de plegat

Mode Plec Z

La Paper Folding Unit-J plega el paper de mida A3 o A4R en mida A4 o A5, respectivament. Quan s'han de fer còpies d'originals de diferents mides, el mode Plec Z permet manipular fàcilment el paper amb la mateixa longitud de la vora de capçalera però amb l’amplada diferent.
El paper plegat en Z es diposita a la safata especificada per a la Staple Finisher-W PRO/Booklet Finisher-W PRO.
*1 Longitud de la vora de la capçalera
*2 Direcció d'alimentació
IMPORTANT
Si el paper A4R està plegat en Z, tingueu en compte que les Opcions d'orientació automàtica són diferents segons l'orientació de l'original.
Orientació de l'original
Opció d'orientació automàtica
Orientació de la impressió
A4R
On/Off
A4R
A4
Només On*1
A4R*2
*1 Si l'opció Orientació automàtica està desactivada, part de la imatge podria quedar tallada.
*2 Si l'opció Orientació automàtica està activada, se selecciona A4R automàticament. No obstant, si s'ha establert l'opció Fusionar blocs treball, A4R no se selecciona automàticament.
Si es carrega paper A3 i A4 alhora, només en plega en Z el paper A3. Encara que ajusteu l'original en orientació A4 i activeu les Opcions d'orientació automàtica, el paper A4R no se seleccionarà si establiu l'opció [Originals de diferent mida].
NOTA
Les àrees de plegat apareixen a la il·lustració següent.
Vidre

Alimentador

Si s'inclou paper plegat en Z a les impressions, és possible que els fulls no quedin alineats en sortir.

Mode Plec central

Cadascun dels fulls de paper de mida A4R es plega per la meitat.
El paper plegat per la meitat es diposita a la safata especificada per a la Staple Finisher-W PRO/Booklet Finisher-W PRO.
*1 Longitud de la vora de la capçalera
*2 Direcció d'alimentació
NOTA
Les àrees plegades per la meitat són les que apareixen a la il·lustració següent.
Vidre de documents
Alimentador

Mode Plec C

Les impressions en mida A4R es pleguen en C perquè tinguin una mida més adequada per inserir-les en sobres.
El paper plegat en forma de C surt per la ranura de sortida de la Paper Folding Unit-J.
*1 Longitud de la vora de la capçalera
*2 Direcció d'alimentació
NOTA
Les àrees que es pleguen en C són les que apareixen a la il·lustració següent.
Vidre de documents
Alimentador

Mode Plec Z acordió

Cada full de paper de mida A4R es plega en forma d'acordió.
El paper plegat en forma de Z acordió surt per la ranura de sortida de la Paper Folding Unit-J.
*1 Longitud de la vora de la capçalera
*2 Direcció d'alimentació
NOTA
Les àrees plegades en acordió són les que apareixen a la il·lustració següent.
Vidre de documents
Alimentador

Mode Plec doble paral·lel

Cada full de paper de mida A4R es plega en forma paral·lela doble.
El paper plegat en plec doble paral·lel surt per la ranura de sortida de la Paper Folding Unit-J.
*1 Longitud de la vora de la capçalera
*2 Direcció d'alimentació
NOTA
Les àrees plegades en paral·lel doble són les que apareixen a la il·lustració següent.
Vidre de documents
Alimentador
El paper es diposita a la ranura de sortida següent, en funció del mode de plegat.
Mode Plec Z/Mode Plec Central: Staple Finisher-W PRO/Booklet Finisher-W PRO
Mode Plec C/Mode Plec Z acordió/Mode Plec doble paral·lel: Paper Folding Unit-J

Mode Grapar amb el mode Plegar

Quan la Paper Folding Unit-J està instal·lada, les mides de paper, el nombre màxim de fulls i els gramatges de paper que es poden plegar en Z i grapar són els següents:
A3:10 fulls (de 60 g/m2 a 105 g/m2)
Quan la Paper Folding Unit-J està instal·lada i s'utilitza paper de mides diferents, el nombre màxim de fulls que es poden plegar en Z i grapar es calcula amb la fórmula següent:
X + 2Y + 10Z ≤ 100
X = el nombre de fulls de paper A4 que no es pleguen en Z
Y = el nombre de fulls de paper A3 que no es pleguen en Z
Z = el nombre de fulls de paper que es pleguen en Z
Exemple:
50 fulls A4 + 5 fulls A3 (un dels fulls A3 es plega en Z)
50 + (2 x 4) + (10 x 1)
= 50 + 8 + 10
= 68
→68 ≤100
En aquest cas, el paper es pot grapar.
50 fulls A4 + 7 fulls A3 (tots els fulls A3 es pleguen en Z)
50 + (2 x 0) + (10 x 7)
= 50 + 0 + 70
= 120
→120 ≥ 100
En aquest cas, el paper d'impressió no es grapa.
52W7-047