Xifratge de fitxers PDF

Aquest mode us permet xifrar arxius PDF que envieu a una adreça de correu electrònic o un servidor de fitxers per millorar la seguretat.
Si establiu una contrasenya per a un fitxer PDF, només els usuaris que introdueixin la contrasenya correcta podran obrir, editar o imprimir el fitxer.
Per obtenir informació sobre els productes opcionals necessaris per utilitzar aquesta funció, vegeu "Productes opcionals necessaris per a cada funció".
IMPORTANT
Aquest mode només es pot fer servir si s'especifica com a destinació una adreça de correu electrònic o un servidor de fitxers. Si especifiqueu un número de fax, una adreça d'I-fax o una bústia com a destinació, no es podrà enviar el treball com a fitxer PDF xifrat.

1.
Premeu → [Llegir i enviar] → especifiqueu la destinació → premeu el botó Format de fitxer.
2.
Seleccioneu [PDF] → premeu [Xifrar].
3.
Especifiqueu cada opció.
Nivell de xifratge
Seleccioneu la versió de PDF per al qual vulgueu establir el nivell de xifratge. Podeu seleccionar una de les opcions següents:
[Acrobat 3.0 i posterior/40 bits RC4]
[Acrobat 6.0 i posterior/128 bits RC4]
[Acrobat 7.0 i posterior/128 bits AES]
[Acrobat 9.0 i equivalent/256 bits AES]*
[Acrobat 10.0 i equivalent/256 bits AES]
* Només apareix si heu seleccionat [Acrobat 9.0 i equivalent] a [Opcions de 256 bits AES per PDF xifrat] a [Opcions de funcions] (Configuració). (Vegeu "Canvi del nivell de xifratge del PDF d'Acrobat 10.0 o equivalent a Acrobat 9.0 o equivalent").
Sol·licitar contras. per obrir document
Seleccioneu aquesta tecla per establir una contrasenya per obrir el fitxer emmagatzemat.
Contrasenya obrir docum.
Establiu la contrasenya necessària per obrir el document.
Sol·licitar contras. per canviar permís
Seleccioneu aquesta tecla per imprimir o editar els PDF llegits. Si seleccioneu aquesta tecla, podeu especificar les opcions com ara <Permetre impressió>, <Permetre canvis> i [Permetre accés, copiar i extreure imatges i text].
Contrasenya de permisos
Permet establir la contrasenya de permisos per al document.
Desar contrasenya
Si l'opció [Sol·licitar contras. per obrir document] o [Sol·licitar contras. per canviar permís] està activada, la contrasenya es desa. Si ja heu desat una contrasenya, la podeu recuperar prement [Xifrar] a [Format de fitxer]. Quan l'usuari inicia sessió amb autenticació SSO-H, apareix el següent.
Permetre impressió
[No permetre]: No es permet la impressió.
Encara que seleccioneu [No permetre], el fitxer es pot imprimir si s'obre amb la contrasenya de permís i s'utilitza el programa Adobe Acrobat 5 o anterior
[Perm. (sol. baixa res.)]: Només es permet la impressió a baixa resolució.
(Només apareix si seleccioneu [Acrobat 6.0 i posterior/128 bits RC4], [Acrobat 7.0 i posterior/128 bits AES], [Acrobat 9.0 i equivalent/256 bits AES] o [Acrobat 10.0 i equivalent/256 bits AES]).
[Permetre]: Es permet la impressió.
Permetre canvis
[No permetre]: No es permet canviar els fitxers.
[Inserir, eliminar o girar pàgines]: Podeu inserir, eliminar i girar les pàgines.
(Només apareix si seleccioneu [Acrobat 6.0 i posterior/128 bits RC4], [Acrobat 7.0 i posterior/128 bits AES], [Acrobat 9.0 i equivalent/256 bits AES] o [Acrobat 10.0 i equivalent/256 bits AES].)
[Afegir signat. digitals]: Si ja hi ha un camp de signatura al PDF, s'hi pot afegir una signatura digital.
(Només apareix si seleccioneu [Acrobat 6.0 i posterior/128 bits RC4], [Acrobat 7.0 i posterior/128 bits AES], [Acrobat 9.0 i equivalent/256 bits AES] o [Acrobat 10.0 i equivalent/256 bits AES]).
[Afegir comentaris i signatura digital]: es pot afegir comentaris i una signatura digital a un camp de signatura (si ja hi ha un camp de signatura al PDF).
[Canvis menys afeg. coment./extreure pàg.]: Es permeten canvis en els documents, excepte afegir comentaris i extreure pàgines.
(Només apareix si seleccioneu [Acrobat 3.0 i posterior/40 bits RC4].)
[Canvis menys extreure pàgines]: Es permeten canvis en els fitxers, excepte extreure pàgines.
Permetre accés, copiar i extreure imatges i text
Seleccioneu aquesta opció per permetre la còpia d'imatges i l'extracció de pàgines de l'arxiu llegit. A més, també disposeu d'una funció que llegeix en veu alta el text del document per a persones amb dificultats visuals. (Només apareix si seleccioneu [Acrobat 3.0 i posterior/40 bits RC4].)
Si seleccioneu [Acrobat 6.0 i posterior/128 bits RC4], [Acrobat 7.0 i posterior/128 bits AES], [Acrobat 9.0 i equivalent/256 bits AES] o [Acrobat 10.0 i equivalent/256 bits AES], es mostren les opcions [Permetre copiar i extreure imatges i text] i [Permetre accés a usuaris amb problemes de visió] i les podeu establir per separat.
IMPORTANT
Si no heu introduït una contrasenya a [Contrasenya obrir docum.] o [Contrasenya de permisos], introduïu la contrasenya a la pantalla que apareix quan premeu .
Podeu emmagatzemar les opcions per a fitxers PDF xifrats les Opcions favorites. Si no voleu establir [Contrasenya obrir docum.] i [Contrasenya de permisos] a [Opcions favorites], deixeu les contrasenyes en blanc.
Si recupereu les opcions de PDF xifrat amb [Opcions prèvies], la contrasenya no es recupera i les opcions [Contrasenya obrir docum.] i [Contrasenya de permisos] queden en blanc.
No podeu establir la mateixa contrasenya per a [Contrasenya obrir docum.] i [Contrasenya de permisos].
Encara que establiu restriccions per a un fitxer PDF amb [Contrasenya de permisos], algunes d'aquestes restriccions es poden ignorar si el lector obre el PDF amb un programari determinat.
Només podeu desar una contrasenya si heu iniciat sessió amb SSO-H. Si no, l'opció [Desar contrasenya] no apareixerà.
Cada usuari pot desar una única contrasenya. Si introduïu una contrasenya nova quan ja s'ha desat una contrasenya, la contrasenya antiga se sobreescriurà amb la nova.
Si deixeu buida l'opció [Contrasenya obrir docum.] o [Contrasenya de permisos] i deseu, la contrasenya desada s'esborra.
Si inicieu sessió amb SSO-H quan es compleixen totes les condicions que s'esmenten a continuació, és possible que hi hagi diverses contrasenyes. En aquest cas, pot ser que aparegui un missatge per confirmar si voleu fer servir la contrasenya desada a [Desar contrasenya]. Premeu [Sí] per utilitzar la contrasenya emmagatzemada a [Desar contrasenya]. Premeu [No] per fer servir la contrasenya desada a Opcions favorites.
Hi ha una contrasenya desada a [Desar contrasenya].
Hi ha un fitxer PDF xifrat emmagatzemat a Opcions favorites
El fitxer PDF xifrat es recupera i s'envia des d'Opcions favorites
Si recupereu les opcions de PDF xifrat de [Opcions prèvies] quan inicieu la sessió amb SSO-H, també podeu recuperar i configurar les contrasenyes desades.
NOTA
[Acrobat 9.0 i equivalent/256 bits AES] a <Nivell de xifratge> només apareix si heu seleccionat aquest element per a [Opcions de 256 bits AES per PDF xifrat] a [Opcions de funcions] (Configuració). (Vegeu "Canvi del nivell de xifratge del PDF d'Acrobat 10.0 o equivalent a Acrobat 9.0 o equivalent").
Necessiteu Adobe Acrobat 6.0 o posterior per poder obrir els fitxers PDF amb un nivell de xifratge establert a [Acrobat 6.0 i posterior/128 bits RC4]
Necessiteu Adobe Acrobat 7.0 o posterior per poder obrir els fitxers PDF amb un nivell de xifratge establert a [Acrobat 7.0 i posterior/128 bits AES]
Necessiteu Adobe Acrobat 9.0 o posterior per poder obrir els fitxers PDF amb un nivell de xifratge establert a [Acrobat 9.0 i equivalent/256 bits AES]
Necessiteu Adobe Acrobat 10.0 o posterior per poder obrir els fitxers PDF amb un nivell de xifratge establert a [Acrobat 10.0 i equivalent/256 bits AES]
Si establiu [Sol·licitar contras. per obrir document], els fitxers PDF xifrats no es poden obrir sense introduir la contrasenya.
Si establiu [Sol·licitar contras. per canviar permís], els fitxers PDF xifrats no es poden imprimir ni editar sense introduir la contrasenya.
Per establir signatures digitals quan s'hagi establert [Sol·licitar contras. per canviar permís], establiu [Permetre canvis] com a [Canvis menys extreure pàgines].
4.
Premeu [Acceptar].
NOTA
Si s'especifiquen destinacions de fax, I-fax o bústia, després de prémer apareix un missatge que indica que s'ha cancel·lat el treball d'enviament. Premeu [Acceptar] → comproveu les destinacions.

NOTA
En els casos següents, no podeu especificar fitxers PDF xifrats:
Si [Auto (OCR)] està activat (Vegeu "Nom de fitxer").
Si [Format de PDF a PDF/A] està activat (Vegeu "Format de fitxers PDF a PDF/A").
52W7-13W