Fitxers PDF o XPS amb una signatura digital

Aquest mode us permet desar fitxers PDF o XPS amb les següents signatures digitals adjuntes:
Signatura de dispositiu
Aquest mode utilitza el certificat de signatura de dispositiu i el parell de claus de l'interior de l'equip per afegir una signatura digital al fitxer. A continuació, el lector pot verificar quin dispositiu ha signat el fitxer i si ha canviat després de signar-se.
Aquest mode és per als fitxers PDF i XPS.
Signatura d'usuari
Aquest mode utilitza informació d'inici de sessió SSO-H sobre l'usuari actual, el certificat de signatura d'usuari i el parell de claus de l'interior de l'equip per afegir una signatura digital al fitxer. El lector pot verificar quin usuari ha signat el fitxer i si ha canviat després de signar-se.
Aquest mode és per als fitxers PDF i XPS.
Signatures visibles
Aquest mode mostra una signatura visible a la primera pàgina del PDF. Per tant, el lector pot veure fàcilment que el fitxer té una signatura digital. El lector també pot comprovar la informació detallada a les Propietats de la signatura. A més, podeu decidir la posició de la signatura visible que es mostra al fitxer PDF.
Aquest mode només és per als arxius PDF.
Per obtenir informació sobre els productes opcionals necessaris per utilitzar aquesta funció, vegeu "Productes opcionals necessaris per a cada funció".
IMPORTANT
Aquest mode només està disponible per desar fitxers al dispositiu de memòria.
NOTA
Només es poden afegir i desar signatures de dispositiu a documents PDF i XPS si s'ha generat un certificat de signatura de dispositiu i un parell de claus. (Vegeu "Signatures digitals").
Les condicions següents són necessàries per poder afegir una signatura d'usuari a un arxiu PDF:
Cal que l'equip tingui establert el servei d'inici de sessió SSO-H
És necessari instal·lar un certificat d'usuari a l'equip amb IU remot (Vegeu "Installing a Certificate File").

1.
Premeu → [Llegir i desar] → [Dispositiu memòria].
2.
Seleccioneu el dispositiu de memòria que vulgueu → seleccioneu el directori de destinació → premeu [Llegir].
3.
Premeu [Format de fitxer] → seleccioneu PDF o XPS.
4.
Premeu [Afegir signat. digitals] → premeu la signatura digital que vulgueu establir.
Addició d'una signatura de dispositiu:
Addició d'una signatura d'usuari:
Visibilització d'una signatura de dispositiu o d'usuari:
Addició d'una signatura de dispositiu:
Premeu [Signatura de dispositiu] → [Acceptar].
Addició d'una signatura d'usuari:
Premeu [Signatura d'usuari] → [Acceptar].
Visibilització d'una signatura de dispositiu o d'usuari:
Premeu [Signatures visibles] → seleccioneu la posició de la signatura → premeu [Acceptar].
Premeu [Acceptar].
5.
Premeu [Acceptar].

NOTA
Podeu establir diverses signatures digitals per a un mateix fitxer. En aquest cas, les signatures de dispositiu s'apliquen abans que les signatures d'usuari.
Si un destinatari vol verificar un PDF o XPS en els quals s'han afegit diverses signatures amb un programari que admet el format PDF (com Adobe Reader/Adobe Acrobat), o el format XPS (com ara XPS Document Viewer), només podrà verificar l'última signatura que s'hagi afegit. La signatura de dispositiu fa que el document es gestioni com si s'hagués modificat.
Per a més informació sobre la validació de certificats, registre de certificats a la llista de confiança, i validació de signatures per part del lector, vegeu la documentació del programari que admet el format PDF (com Adobe Reader/Adobe Acrobat).
Si activeu [Optimitzar PDF per a web], les opcions de PDF es poden establir com a una de les següents: Signatura de dispositiu o signatura d'usuari. (Vegeu "Optimització de PDF per a web").
El fitxer PDF/XPS conté informació de l'emissor que el lector del fitxer pot emprar per validar la fiabilitat de la signatura del dispositiu comparant-la amb el número d'empremta electrònica SHA-1. Podeu verificar aquesta informació a [Emprenta digital cert.] en aquest equip. (Vegeu "Signatures digitals").
L'adreça de correu electrònic de l'usuari està establerta per a la propietat d'autor d'un fitxer PDF o XPS amb una signatura d'usuari si hi ha una adreça de correu electrònic desada a la informació d'SSO-H de l'usuari.
Per obtenir informació sobre l'autoritat de certificació que emet el certificat d'usuari per a cada usuari compatible amb l'equip per afegir un certificat d'usuari, vegeu la nota inclosa al producte opcional.
A l'hora d'establir signatures visibles heu de tenir en compte el següent:
Només podeu establir signatures visibles quan el fitxer PDF tingui establerta una signatura de dispositiu o d'usuari.
No podeu establir signatures visibles si l'opció [Format de PDF a PDF/A] està activada. (Vegeu "Format de fitxers PDF a PDF/A").
52W7-15W