Taula d'opcions d'administrador disponibles (Pantalla tàctil)

Si s'ha especificat l'administrador, podeu restringir les operacions dels usuaris generals i permetre que l'administrador estableixi les opcions de cada funció a Configuració. Les opcions disponibles per a cada operació varien en funció del tipus d'administrador. En aquesta secció es descriu les opcions de Configuració que cada tipus d'administrador pot utilitzar.

Preferències

Si s'especifica l'administrador, les opcions següents de [Preferències] només les pot configurar l'administrador.
: Només l'administrador por canviar les opcions.
-: Segons el tipus d'administrador que utilitzi SSO-H, les opcions no es poden canviar.
Configuració
Administrador del sistema (Administrator)
Administrador de xarxa (NetworkAdmin)
Administrador de dispositius (DeviceAdmin)
[Opcions de paper]
[Opcions de gestió de tipus de paper]
-
[Opcions de visualització]
[Pantalla d'inici/restauració predeterminada]
-
-
[Mostrar funció de fax]
-
-
[Opcions de vista ubicació d'emmagatzematge]
-
-
[Mostrar/Ocultar ID/nom d'usuari]
-
-
[Mostrar missatge d'error de tòner restant]
-
[Editar nom d'encuny de la unitat perforadora]
-
[Opcions temporitzador/energia]
[Ajusts de data/hora]
-
-
[Format d'hora]
-
-
[Opcions inici ràpid per l'alimentació principal]
-
-
[Restringir temps reinici auto]
-
-
[Temps apagada auto]
-
-
[Temporitzador setmanal per a apagada auto]
-
-
[Xarxa]
[Confirmar canvis en la connexió de xarxa]
-
[Opcions de TCP/IP]
-
[Opcions de NetWare]
-
[Opcions d'AppleTalk]
-
[Opcions de servidor SMB]
-
[Opcions d'SNMP]
-
[Opcions de port dedicat]
-
[Usar funció de cua d'impressió]
-
[Temps d'espera per a connexió a l'inici]
-
[Opcions del controlador Ethernet]
-
[Opcions d'IEEE 802.1X]
-
[Opcions de tallafoc]
-
[Filtre d'adreces IPv4]
-
[Filtre d'adreces IPv6]
-
[Filtre d'adreces MAC]
-
[Registre d'adreces IP bloquejades]
-
[Interfície externa]
[Opcions d'USB]
-
-
[Opcions de targeta addicional]

Ajust/Manteniment

Si s'especifica l'administrador, les opcions següents de [Ajust/Manteniment] només les pot configurar l'administrador.
: Només l'administrador por canviar les opcions.
-: Segons el tipus d'administrador que utilitzi SSO-H, les opcions no es poden canviar.
Configuració
Administrador del sistema (Administrator)
Administrador de xarxa (NetworkAdmin)
Administrador de dispositius (DeviceAdmin)
[Ajustar qualitat d'imatge]
[Ajust auto de gradació]
[Desar paper per ajustar]
-
[Seleccionar paper per ajustar]
-
[Selecció mètode]
-
[Nombre fulls per imprimir pàg. prova]
-
[Nivell d'ajust]
-
[Correcció autom. opcions to color]
[Desar patró correcció]
-
[Opcions de trama]
-
[Balanç de color]
-
[Corregir dominant de color]
-
[Corregir espai en blanc]
-
[Mode baixa temperatura ambiental]
-
[Corregir brillantor irregular]
-
[Ajustar temperatura del tambor]
-
[Suavitzat especial]
-
[Ajust de gradació durant la impressió]
-
[Acció d'ajust]
[Prioritat color/B/N temps 1a impressió]
-
-
[Manteniment]
[Netejar banda de fixació]
-
[Nivell de neteja automàtica banda de fixació]
-

Opcions de funcions

Si s'especifica l'administrador, les opcions següents de [Opcions de funcions] només les pot configurar l'administrador.
: Només l'administrador por canviar les opcions.
-: Segons el tipus d'administrador que utilitzi SSO-H, les opcions no es poden canviar.
Configuració
Administrador del sistema (Administrator)
Administrador de xarxa (NetworkAdmin)
Administrador de dispositius (DeviceAdmin)
[Comú]
[Opcions de sortida de paper]
[Sort. ordre normal/invers amb un. acab. ext.]
-
[Sortida cara amunt/avall amb un. acabat ext.]
-
[Orien. imatge amb sort. amb un. acabat ext.]
-
[Opcions d'impressió]
[Opcions accessori per numerar jocs còpies]
-
[Opcions de lectura]
[Connexió automàtica]
-
[Desconnexió automàtica]
-
[Generar fitxer]
-
[Opcions del servidor de gestió de drets]
-
[Configurar mètode autenticació]
-
[Còpia]
[Selecc. opc. color per a còpia]
-
[Impressora]
[Restringir treballs d'impressora]
-
[Selecció de PDL (Plug and Play)]
-
[Enviar]
[Opcions comunes]
[Informe de TX]
[Informe amb imatge TX]
-
[Informe amb imatge TX color]
-
[Confirmar certificat de TLS per env. WebDAV]
-
-
[Limitar nova destinació]
-
[Afegir sempre signat. disp. per a enviament]
-
[Limitar el correu electrònic a Enviar-me]
-
[Restringir enviament fitxer a carp. personal]
-
[Mètode d'especificació de carpeta personal]
-
[Restringir reenviament del registre]
-
-
[Opcions de corr. electr./I-fax]
[Opcions de comunicació]
[Confirmar certificat de TLS per env. SMTP]
-
-
[Confirmar certificat de TLS per rec. POP]
-
-
[Mida màxima de dades per enviar]
-
[Assumpte predeterminat]
-
[Usuari autenticat en adreça resposta]
-
[Usuari autenticat com a remitent]
-
[Permetre env. missatg. a usuaris no desats]
-
[Temps per a TX en mode complet]
-
[Imprimir MDN/DSN en rebre]
-
[Usar enviar via servidor]
-
[Permetre MDN no via servidor]
-
[Restringir dominis de destinació de TX]
-
[Autoemplenar adreces de correu electrònic]
-
[Opcions de fax]
[Usar nom usuari auten. com a nom remitent]
-
[Informe de TX de fax]
[Informe amb imatge TX]
-
[Confirmar número de fax introduït]
-
[Confirmar abans d'enviar en incl. dest. fax]
-
-
[Restringir dif. seqüencial en incl. dest. fax]
-
-
[Opcions de TX amb fax remot]
[Rebre/Reenviar]
[Opcions comunes]
[Interrompre i imprimir treballs RX]
-
-
[Tractament fitxers amb errors reenviament]
-
[Opcions de reenviament]
-
[Establir bústia de fax/I-fax]
[PIN de bústia de RX en memòria]
-
[Usar bloqueig de memòria d'I-fax]
-
[Hora d'inici de bloqueig de memòria]
-
[Hora de finalització de bloqueig de memòria]
-
[Temps per a RX dades dividides]
-
[Enviar sempre avís d'errors de RX]
-
[Desar/Accedir a fitxers]
[Opcions comunes]
[Limitar PIN bústia a 7 dígits/Restringir accés]
-
[Opcions de bústia]
[Opcions per a totes les bústies]
-
[Opcions de seguretat de bústia]
-
[Opcions dispositiu de memòria]
-
[Impressió segura]
[Opcions d'autenticació simples]
-
[Només permetre treballs d'impressió xifrada]
-
[Retenir]
[Temps per a autoeliminació treballs retinguts]
-

Opcions de destinació

Si s'especifica l'administrador, les opcions següents de [Establir destinació] només les pot configurar l'administrador.
: Només l'administrador por canviar les opcions.
-: Segons el tipus d'administrador que utilitzi SSO-H, les opcions no es poden canviar.
Configuració
Administrador del sistema (Administrator)
Administrador de xarxa (NetworkAdmin)
Administrador de dispositius (DeviceAdmin)
[PIN de llibreta d'adreces]
-
-
[Gestionar números d'accés llibretes adreces]
-
-
[Incloure contras. en exportar llibreta adreces]
-
-
[Desar servidor LDAP]
[Cerca automàtica en usar servidor LDAP]
[Canviar condicions cerca LDAP predeterm.]
[Desar/editar condicions de cerca LDAP]
[Obtenir llibreta adreces remota]
[Fer pública llibr. adrec. remota]

Opcions de gestió

Si s'especifica l'administrador, les opcions següents de [Opcions de gestió] només les pot configurar l'administrador.
: Només l'administrador por canviar les opcions.
-: Segons el tipus d'administrador que utilitzi SSO-H, les opcions no es poden canviar.
Configuració
Administrador del sistema (Administrator)
Administrador de xarxa (NetworkAdmin)
Administrador de dispositius (DeviceAdmin)
[Gestió d'usuaris]
[Opcions d'informació administrador sistema]
-
-
[Gestió d'ID de departaments]
-
-
[Gestió del dispositiu]
[Opcions d'informació del dispositiu]
-
-
[Opcions distribució informació dispositiu]
-
-
[Mode de funcions limitades]
-
[Opcions de certificat]
[Mostrar estat treball abans d'autenticació]
-
-
[Mostrar registre de treballs]
-
-
[Desar registre d'auditoria]
-
-
[Desar registre d'operacions principals]
-
-
[Prohibir l'ús de xifratge feble]
-
-
[Mètode xifratge formats per a FIPS 140-2]
-
-
[Llicències/Altres]
[Registrar llicència]
-
-
[Opcions de MEAP]
-
-
[IU remot]
-
-
[Eliminar contingut del tauler de missatges]
-
-
[Opcions d'ús remot]
-
-
[Usar ACCESS MANAGEMENT SYSTEM]*
-
-
[Registrar/Actualitzar programari]
-
-
[Gestió de dades]
[Eliminació total dades disc dur]
-
-
[Inicialitzar totes les dades i opcions]
-
-
[Opcions de TPM]
-
-
*
Indica l'element que apareix només quan l'ACCESS MANAGEMENT SYSTEM està activat. Per obtenir informació sobre els productes opcionals necessaris per utilitzar l'ACCESS MANAGEMENT SYSTEM, vegeu "Productes opcionals necessaris per a cada funció".

IMPORTANT
Per obtenir informació sobre els tipus d'administradors, vegeu "Opcions d'administrador".
52W7-25S