Eliminació de les imatges de fons quan es generen fitxers de Word

Podeu escollir no incloure imatges de fons quan es generin fitxers de Word recognoscibles. Aquesta opció permet generar fitxers de Word que són fàcils d'editar i elimina imatges que no són necessàries.
NOTA
Per obtenir més informació sobre com generar fitxers de Word, vegeu "PDF/XPS/OOXML recognoscibles" a "Llegir i enviar" i "Fitxers PDF/XPS/OOXML recognoscibles" a "Llegir i desar".

1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de funcions] → [Comú] → [Generar fitxer].
3.
Premeu [Incloure imatges de fons al fitxer Word].
4.
Premeu [Off] → [Acceptar].
Quan se selecciona [On], les imatges de fons s'inclouen als fitxers de Word.
52W7-09U