PDF/XPS/OOXML recognoscibles

Aquest mode permet realitzar un OCR (reconeixement òptic de caràcters) per extraure dades que es poden reconèixer com a text de la imatge llegida i crear un fitxer PDF/XPS/OOXML (pptx, docx) que permeti la cerca de text. També podeu establir [Compacte] si seleccioneu PDF o XPS com a format de fitxer.
1.
Premeu → [Llegir i enviar] → especifiqueu la destinació → premeu el botó Format de fitxer.
2.
Seleccioneu un format de fitxer.
Si voleu separar diverses imatges i enviar-les com a fitxers independents, cadascun d'una sola pàgina, activeu [Dividir en pàgines]. Si voleu llegir les imatges com un únic arxiu, desactiveu l'opció.
Si seleccioneu PDF o XPS:
Si seleccioneu el format OOXML de Word:
Si seleccioneu el format OOXML de PowerPoint:
Si seleccioneu PDF o XPS:
Seleccioneu [PDF] o [XPS] → [OCR (text per a cerques)].
Si seleccioneu el format OOXML de Word:
Seleccioneu [OOXML] → [Word].
NOTA
Per canviar un idioma per utilitzar-lo per a l'OCR, premeu [Canviar] → seleccioneu un idioma → premeu [Acceptar].
Seleccioneu un idioma o un grup d'idiomes d'una llista desplegable d'acord amb l'idioma que heu utilitzat en els documents llegits. (Vegeu "If OCR (Text Searchable) Performs Inadequately").
Si seleccioneu el format OOXML de PowerPoint:
Seleccioneu [OOXML] → [PowerPoint] → [OCR (text per a cerques)].
3.
Premeu [Acceptar].

IMPORTANT
Els originals de tipus tira llarga (432 mm o més) no es poden fer servir amb el mode [OCR (text per a cerques)].
Fins i tot si seleccioneu [OCR (text per a cerques)], pot ser que no es detecti text en alguns casos. (Vegeu "If OCR (Text Searchable) Performs Inadequately").
NOTA
Si seleccioneu PDF (OCR), XPS (OCR) o OOXML (OCR) com a format de fitxer i està activada l'opció <Lectura intel·ligent> a [Opcions d'OCR (text per a cerques)] Opcions d'OCR (Configuració), es detecta l'orientació de l'original i el document es gira automàticament, si cal, abans d'enviar-se. (Vegeu " Opcions per crear PDF/XPS/OOXML recognoscible").
Si seleccioneu [OCR (text per a cerques)], només podeu enviar a una escala de zoom d'[1:1 (100%)] o [Auto].
Si seleccioneu PDF o XPS com a format de fitxer, podeu establir [Compacte] i [OCR (text per a cerques)] alhora. En aquest cas, apareix [PDF (Compacte)] o [XPS (Compacte)] com a format de fitxer a la pantalla de funcions bàsiques de lectura i enviament.
Si seleccioneu [Word] per a [OOXML], podeu eliminar les imatges de fons llegides. Podeu generar fitxers de Word que es poden editar fàcilment sense imatges no desitjades. (Vegeu "Eliminació de les imatges de fons quan es generen fitxers de Word").
52W7-13S