Opcions per crear PDF/XPS/OOXML recognoscible

El mode PDF/XPS/OOXML per a cerques permet realitzar OCR (reconeixement òptic de caràcters) per extreure d'una imatge llegida les dades que es poden reconèixer com a text. Així, és possible afegir el text per crear un fitxer PDF/XPS/OOXML en el qual es poden realitzar cerques.
Si seleccioneu [OCR (text per a cerques)] per [PDF], [XPS] o [OOXML] com a format de l'arxiu, podeu establir l'opció de lectura intel·ligent i el nombre de caràcters per a Auto (OCR) al nom del fitxer. El mode Lectura intel·ligent determina la direcció del text per detectar-ne l'alineació a l'hora d'enviar un document. Auto (OCR), a Nom de fitxer, és un mode que utilitza automàticament el primer text del document llegit amb OCR com a nom del fitxer. Aquesta opció s'especifica a [Nom de fitxer] a [Opcions] a la pantalla Llegir i enviar. (Vegeu "Nom de fitxer").
1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de funcions] → [Comú] → [Generar fitxer].
3.
Premeu [Opcions d'OCR (text per a cerques)].
4.
Premeu [On] per a <Lectura intel·ligent> → premeu [-] o [+] per a <Nre. caràct. per a nom fitxer OCR> per establir el nombre de caràcters del nom de fitxer → premeu [Acceptar].
Si no voleu dur a terme la lectura intel·ligent, seleccioneu [Off].

NOTA
En enviar un fitxer, no podeu utilitzar el mode Auto (OCR) de Nom de fitxer i el mode PDF xifrat alhora.
52W7-09L