Inversió dels colors de la pantalla

Podeu invertir els colors de la pantalla tàctil. Si és difícil llegir el que apareix a la pantalla tàctil, proveu aquest mode.
1.
Premeu .
2.
Premeu [Preferències] → [Accessibilitat] → [Visualització invertida (Color)].
3.
Premeu [On] → [Acceptar].
Si no voleu invertir els colors, seleccioneu [Off].
52W7-07R