Preferències

En aquesta secció es descriuen les opcions disponibles a Preferències.
NOTA
Hi ha opcions que només pot seleccionar l'administrador. Per a més informació, vegeu "Flux d'operacions de la pantalla Configuració" i "Taula d'opcions d'administrador disponibles (Pantalla tàctil)".
52W7-05L