Canvi de les opcions de funció del bloqueig de majúscules del teclat

Si premeu [Maj.] a la pantalla del teclat, podeu introduir una lletra en majúscules.
Podeu especificar les opcions de bloqueig de majúscules per introduir majúscules de forma continuada o per introduir texts que comencen amb majúscula.
1.
Premeu .
2.
Premeu [Preferències] → [Opcions de visualització] → [Usar funció de bloqueig majúscules del teclat].
3.
Especifiqueu l'opció següent → premeu [Acceptar].
A continuació s'indiquen els detalls de cada element.
[On]:
Si premeu [Maj.] a la pantalla del teclat, podeu introduir lletres en majúscules de forma continuada, sense mantenir premuda [Maj.], fins que la torneu a prémer.
[Off]:
Si premeu [Maj.] a la pantalla del teclat, el caràcter següent que introduïu serà majúscula. [Maj.] es treu cada cop que introduïu un caràcter i els caràcters que introduïu a continuació seran lletres minúscules.
52W7-069