Visualització de l'identificador o del nom d'usuari de departaments actual

Si utilitzeu un servei d'inici de sessió, podeu mostrar l'identificador de departament o el nom d'usuari que ha iniciat sessió a l'equip a la línia inferior de la pantalla tàctil.
L'element que apareix a cada servei d'inici de sessió es mostra a continuació:
Servei d'inici de sessió
Autenticació predeterminada
ID de departament
SSO-H (Single Sign-On H)
Nom d'usuari
1.
Premeu .
2.
Premeu [Preferències] → [Opcions de visualització] → [Mostrar/Ocultar ID/nom d'usuari].
3.
Premeu [On] → [Acceptar].
Premeu [Off] si no voleu veure l'identificador/nom d'usuari de departament.

IMPORTANT
Si activeu [Mostrar/Ocultar ID/nom d'usuari] i no esteu fent servir un servei d'inici de sessió, la ID de departament i el nom d'usuari no apareixen.
52W7-06L