Configuració del grup de mides paper per a reconeixement automàtic a l'origen del paper

Podeu desar el grup de mides de paper per a cada origen de paper perquè l'equip detecti la mida del paper carregat automàticament. Aquesta opció és útil si carregueu sempre paper de la mateixa mida en cada origen de paper.
Podeu establir el grup de mides de paper per a la detecció de mida de paper automàtica per a la safata d'alimentació quan la Stack Bypass-C estigui instal·lada.
IMPORTANT
Assegureu-vos de desar correctament la mida de paper. Si deseu la mida de paper incorrectament, és possible que es produeixi un encallament de paper.

1.
Premeu .
2.
Premeu [Preferències] → [Opcions de paper] → [Grup mides paper per reconeix. auto. a calaix].
3.
Seleccioneu el grup de mides de paper que vulgueu utilitzar per a la detecció de la mida de paper automàtica per a cada origen de paper → premeu [Acceptar].
A continuació s'indiquen els detalls de cada element.
Calaix de paper:
Totes mides, Mida A/B, Polzades
Safata multiús:
Mida A/B, Polzades
Cada botó representa els orígens de paper següents:
La POD Deck Lite-C, la Stack Bypass-C, la Stack Bypass Alignment Tray-D i la Long Sheet Tray-B estan instal·lades.
: Stack Bypass-C, Stack Bypass Alignment Tray-D i Long Sheet Tray-B
: Calaix de paper superior
: Calaix de paper central
: Calaix de paper inferior
: POD Deck Lite-C
El Multi-drawer Paper Deck-C està instal·lat.
: Calaix de paper superior
: Calaix de paper central
: Calaix de paper inferior
: Dipòsit de paper superior del Multi-drawer Paper Deck-C
: Dipòsit de paper central del Multi-drawer Paper Deck-C
: Dipòsit de paper inferior del Multi-drawer Paper Deck-C
La POD Deck Lite XL-A, la Stack Bypass-C, la Stack Bypass Alignment Tray-D i la Long Sheet Tray-B estan instal·lades.
: Stack Bypass-C, Stack Bypass Alignment Tray-D i Long Sheet Tray-B
: Calaix de paper superior
: Calaix de paper central
: Calaix de paper inferior
: POD Deck Lite XL-A
52W7-05U