Temps mode estalvi energia u. enq. perfecta

El mode estalvi energia redueix el consum elèctric quan no s'utilitza la Perfect Binder-E durant un període de temps prolongat. Podeu configurar el temps que la Perfect Binder-E triga a entrar en el mode estalvi d'energia.
Aquest mode es pot establir quan hi ha instal·lada la Perfect Binder-E. Per a més informació, vegeu el manual d'instruccions de la Perfect Binder-E.
1.
Premeu .
2.
Premeu [Preferències] → [Opcions temporitzador/energia] → [Temps mode estalvi energia u. enq. perfecta].
3.
Premeu [] o [] per ajustar el mode Temps mode estalvi energia u. enq. perfecta → premeu [Acceptar].
52W7-07H