Zobrazení náhledu souboru

Můžete zobrazit náhled souborů uložených ve schránce.
1.
Stiskněte → [Přístup k ulož. soub.] → [Schránka].
2.
Vyberte požadovanou schránku → vyberte požadovaný soubor → stiskněte [Zobrazit obraz].
POZNÁMKA
Vyberete-li více souborů, zobrazí se pouze obsahy pouze vybraných (zvýrazněných) souborů.
3.
Stiskněte [OK].
52SJ-170